Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ilges' distilleerapparaat levert :

a) 90 °/0 van de in het beslag aanwezig zijnde alcohol als absoluut zuivere Fijnsprit van 96 a 96,5 vol. °/0;

b) alle Foeselolie in eene conc. van 80 vol. %;

c) ï Voorloop » » » » 97 vol. %.

Het Savalle'sche rectficeerapparaat (ketelapparaat) geeft uit 100 lit. flegmas a 100 vol. pet. gerekend :

80 lit. Bon goüt I 14 » Moyen goü't ' = 2,7 % verlies. 3,8 » Mauvais goüt I Met het continueerlijke rectificeerapparaat van Barbet, of van Guillaume, heeft men ten hoogste een verlies van V» %.

Distilleerapparaten (kolommen) moeten 900 mm. doorsnee hebben. Het koper moet minstens 2 V» mm. of nog beter 3 V» mm. dikte hebben; dat van den bodem en van den kop moet 4 mm. dik zijn. Duurtijd 12 a 14 jaren.

100 lit. beslag vragen ter distillatie op spiritus 3 kgr. kolen en 70 a 100 lit. water van io° Celsius.

100 lit. beslag mogen ter distillatie maar 25 kgr. stoom van hoogstens 105° C. gebruiken.

De aciditeit der volgende alcoholen uit de Belgische stokerij, bedroegen in SO4H2 en per liter berekend :

Weenergistfabriek Luchtgist flegma Formolkuipen Fijnsprit

flegma flegma

0,350 gr. 0,400 gr. o,3oo gr. o,23o gr.

Voor 1 kgr. aller soorten van iEther gebruikt men 1,25 lit. alcohol » 1 » Antipyrin > » 2,64 » »

» 1 » Knalkwikzilver » » 7,20 » »

» 1 » Koffeïn » » i5>°° * "

» 1 » Kumarin » » 6,00 » »

» 1 » Choral » » 1,22 » »

» 1 » Glycerinefosfoorzure Kalk » » 7,00 » » Om 1000 kgr. aardappels te koken, moet de cuiseur 1700 liters 'groot zijn.

De diameter der Luchtgistkuipen bedraagt meestendeels het e/3 der hoogte.

De wortketel der brouwerij wordt alzoo ingemetseld, dat de naar boventoe gewelfde bodem 45 cm. boven den rooster komt te staan.

Met 350 kgr. kolen kan men 50 H. bier bereiden (alles inbegrepen, zooals water pompen en bier koken).

Sluiten