Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0,005 Formaldehyde % houdt den vlokkenvorm tegen; 0,15 % doodt de gist; 0,05 gr. salicylzuur op 1 liter, houdt alle bacteriënwoekering tegen en dezelfde hoeveelheid op 0,1 lit. stremt de diastatische werking van het mout volkomen.

100 a 120 gr. versche hop per hectol. houdt elke bacteriënontwikkeling tegen.

100 gr. extract=48,5 gr. alcohol =46,17 gr. 002=5,335 gr. gist.

1 kgr. alcohol x ^>25 =X liters alcohol.

Melasse : 0,08 Beaumé bijtellen voor elke 2° C. boven 150.

0,06 » aftrekken » » 20 C. onder 150.

Zuivere Amylalcohol = 0,825 soortelijk gewicht.

Amylacohol uit de stokerijen = 0,840 a 0,8715 soortelijk gewicht.

Wasschender gist ; '/» lit. vitriool in elk waschwaterqantum van circa 100 hectos.

Als het beslagwater juist geneutraliseerd is, dan is 1 liter HC1 per 151 Hectos beslag de beste hoeveelheid zuur voor de versuikering.

1 lit. technisch melkzuur is ongeveer equivalent met 6000 ccm NaHO.

100 gr. alcohol leveren theoretisch 130,4 gr. azijnzuurhydraat en 39,1 gr. water. Een goede tafelazijn moet ten minste 3 °/0 azijnzuurhydraat bevatten.

355 hectol. vergiste wort worden in 2 '/s uren door 5 seperatoren in 333 heet. gistvrije en 22 hectol. gisthoudende wort gesepareerd. De gesepareerde wort wordt op circa 150 Cels. afgekoeld en in de filtreerpersen van gist bevrijd. Des zomers vermengt men ze voor het persen met 10 Heet. zuiver, ijzeroxydvrij koud water, om hare bewaarbaarheid te verhoogen.

Moutscheuten ; Watergehalte % = 15,65. Op 10 "/0 water berekend, bevatten de scheuten 25,^3 °/0 proteïn waarvan er 12,6$ oplosbaar zijn.

Men kan dus zeggen dat de helft van het moutscheutenproteïn oplosbaar is.

100 kgr. moutscheuten met 30 °/0 proteïnstoffen gaven 57,8 kgr. uitgeloogde scheuten, welke nog 15,3 kgr. proteïnstoffen bevatte. 100 kgr. uitgeloogde scheuten bevatten dus nog 26,44 kg. proteïn.

Tarwezemelen : Watergehalte % = 15,82. Op 10 % water berekend, bevatten deze zemelen 15,70 °/0 proteïn, waarvan er 6,02 kgr. oplosbaar zijn.

Tarwehulzen : Watergehalte % = 14,14. Op xo % water berekend, bevatte deze stof 3,04 °/0 proteïn, waarvan er 0,784 kgr. oplosbaar waren.

Sluiten