Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De smaakproef kan men uitvoeren door i gr. saccharine in 200 ccm water op te lossen en van deze oplossing 10 ccm in 100 gr. water te brengen en dit te proeven.

De inrichting van de gisting-chemische Laboratoria.

Het nut dat een wel ingericht Laboratorium voor stoker en brouwer kan medebrengen, is onschatbaar; doch dit wordt door deze heeren over het algemeen danig slechtbegrepen. Men riskeert bij den gewoonsten melk- en kaasboer uit Vlaanderland meer Laboratoriumgerief te vinden, dan bij sommige groote Belgische Stokers en brouwers.

Nu, op chemisch gebied is Belgiƫ een armzalig land, doch het zal zonder twijfel beteren als de Vlamingen hunne Hoogeschool zullen bezitten.

Elke stokerij, ja elke brouwerij, hoe klein ook, moest ten minste een klein lokaal met de noodige chemische toestellen en produkten bezitten om een eenvoudig chemisch controol over den gang der bewerkingen te kunnen uitoefenen.

Zulke inrichting is, afgezien van de chemische balans en het mikroskop, in 't geheel niet kostelijk.

Het geld, dat men daaraan besteedt, is ten minste niet weggeworpen.

Ik ben bereid gisting-chemische Laboratoria in te richten en er eenieder van het werk, door de Vlaamsche taal, op de hoogte te brengen.

EINDE.

Prijs voor het geheele werk : 25 frank.

Sluiten