Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het Fransch, Duitsch en Engelsch komt te verschijnen : EENIGE UITGELEZEN PROCÉDÉES

UIT DE GIST- EN SPIRITUSFABRIEKEN of het allerbeste uit mijne 35jarige chemische-gistingtechnische praktijk in de grootste Belgische,

Duitsche, Fransche en Deensche Gist- en Spiritusfabrieken.

Inhoud : Luchtgistfabrikatie.

a) 50 % gist fen 14 % alcohol a 100 vol. %;

b) 33 % » » 18 °/o » a 100 vol. %;

c) 25 % » » 23 % » a 100 vol. %;

gevolgd van verscheidene controle-tabellen uit de praktijk.

Tabel tot reguleering van het rendement en van de kracht der gist.

Bereiding der zetgist, volgens het luchtprocédée. » » » » » Weenerprocédée.

Grondplan eener rationeel gebouwde luchtgistfabriek.

Luchtgistfabrikatie met en zonder Mout, uit Meiassen, Suiker, Maïs, Dari, Monioka, Sago, kortom uit allerhande Koolhydraathoudende stoffen.

Luchtgistfabrikatie onder aanwending van natuurlijk vlokkige of zandige zetgist.

Weenergistfabrikatie (18 % gist en 30 % alcohol).

Chemische controle-analyse eener luchtgistkuip. » » » » Weenergistkuip.

Over het Na-Versterken der verkoopsgist.

Mijne werkwijze met 3 a 4 % mout, in gesloten ijzeren gistingskuipen, of mijn absoluut bacteriënvrij gistings-procédée, gevende 38-39 lit. alk. a 100 vol. % uit 100 kgr. gestort.

Om de spoeling geschikt te maken voor een zeer gemakkelijk persen.

Het Amylo- of Schimmelzwamprocédée.

Chemische controle der versuikeringsgang met Aspergiilus Oryzs. » » analyse van het Schimmelzwamprocédée.

Kolenverbruik per % gestort graan in eenige Belgische stokerijen en gistfabrieken.

De bereiding van droge gist met 90 % levende cellen.

Het bewaren der geperste gist in de warme jaargetijden.

Middel om de gist voor schimmeligworden te behoeden.

Het opvangen der met het koolzuur of de lucht meêgevoerde alkohol, de reiniging van het koolzuur door eene speciale reinigingsbatterij en de bereiding van bicarbonaten en van vloeibaar koolzuur.

Kosten eener installatie tot het voortbrengen van 400 kgr. CO? in 24 uren.

Afscheiding der vetzuren uit de flegmas vóór de distillatie op Genever, Whisky, enz.

Bereiding van een ijzerlak (welke den natuurlijken biersteenlak geheel nabij komt), om het ijzeren vaatwerk in de luchtgistfabrieken voor roesten te behoeden.

Prijs van dees boekje : 100 frs.

Sluiten