Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den 24sten Februari werden Honnef en ik tot 10 dagen hechtenis of 20 gulden boete veroordeeld J).

Tijdens mijn verblijf in de cel, van 25 April tot 4 Mei, schreef ik op allerlei, dat beschrijfbaar was, hoofdzakelijk op ontvangen brieven, het volgende dagboek.

Dinsdag 25 April 1916.

Een rijke dag! En een rijke mensch, die ze van morgen naar de gevangenis hebben geleid!

Gisteren hadden we het demonstratief congres te Amsterdam met zijn reuzenmeetings en zijn geestdriftige betoogingen, die den tweeden Paaschdag 1916 tot den dag van doorbrekend revolutionair besef voor Nederland maken. In het terugdenken aan dat Amsterdamsche feest en in 't vooruitdenken aan de Rotterdamsche gevangenis, werd ik van morgen wakker.

Honnef kwam mij al' vroeg vertellen, dat de politie elke demonstratie verboden had. Dus zouden de makkers, die ons van het station D. P. wilden halen, zich bij het Gerechtsgebouw verzamelen, en ons daar afwachten. Politie-relletjes uit te lokken vonden wij niet wenschelijk. Hoe waardiger de gansche actie voor het Dienstweigeringmanifest voortgaat, hoe beter.

Er stonden heel wat menschen op de Noordsingel, toen wij per tram aankwamen.

') Zie de verdedigingsrede voor de Rotterdamsche Rechtbank op pag. 34-

Sluiten