Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij volgen altijd verder Als schapen onzen Herder Door struiken heen en heg.

Dat deed goed.

Woensdag 26 April. Tweede dag.

Het was een hard liggen van nacht. Je ligt telkens zóo lang op éen kant, tot het je daar pijnlijk wordt, en dan keer je je weer om. Maar ik sliep toch goed op den stroozak.

Deze dag zal wel heel lang worden. Als ze mij mijn boeken maar geven!

Eén boterham heb ik naar binnen gewerkt; de rest blijft staan. O, die tinnen kroes! — O, wij kleine menschen, dat we door zulke dingen zóo gehinderd worden!

Bij het ontbijt las ik psalm 5:

,,Des morgens, Heere, zult gij mijn stem hooren, des morgens zal ik mij tot u schikken en wacht houden" . . .

Dat is een heerlijke gedachte — dat ik hier zit, wacht houdende. Wakende, terwijl ze mij achter slot en grendel bewaken, over de kostbare gaven, die God den menschen heeft toevertrouwd.

Bewaakt wordende, waken wij over de vrijheid, de consciëntievrijheid van het Nederlandsche volk, die geen erger vijand heeft dan het militarisme.

Bij droog brood waken wij over de liefde, Gods beste gave, de afschaduwing van zijn wezen, die zich heden maatschappelijk niet anders dan in het socialisme openbaren kan.

Geduldig dragend wat het kapitalistisch gevangenissysteem oplegt, waken wij voor dé strijdbaarheid der massa, die wij daarbuiten beréikten met ons woord, en die door onze gevangenschap tot grooter energie wordt geprikkeld.

Sluiten