Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

assistente zijn een zegen hier. Correct en plichtsgetrouw. Maar haar vriendelijke opgewektheid doet de gevangeniskilheid smelten.

En nu is 't, of de gansche cel mij met dien milden blik aanziet. De tafel en de stoel, de huishouding, die door de halfopen kastdeur naar mij toeblinkt; de waterkruik en het tralieraam — het is alles heel anders dan toen ik kwam. Zooals altijd de dingen, waarmee je geleefd hebt, voor je leven.

De levende cel ligt daar nu in het licht van mijn blijdschap.

Het is of ze zegt:' „tot weerziens", zooals goede vrienden doen.

God verhoede het.

Maar het is mogelijk, dat deze tien dagen slechts een introductie waren.

•* Het is waarschijnlijk, als werkelijk nu reeds de revolutionaire tijden komen, die de geboorte der socialistische gemeenschap moeten voorafgaan.

Wij wachten rustig af. In rusteloos voorwaarts streven.

Wie kan weten, hoe donker de wereld gaat worden !

Maar door de dichtste donkerheid breekt op Gods tijd Gods licht henen. En over alle duisternis spelen de glansen van den schoonen strijd, dien wij voor de menschheid strijden.

Buiten staan de makkers.

Straks ga ik uit, hun te gemoet

Sluiten