Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„gelooft gij in mij als den beschermer van huis en haard, van vrijheid en onafhankelijkheid, als den beschermer van de beste goederen der menschheid?"

Ons antwoord „neen" hebben wij bij monde van ons Manifest gegeven.

Het is onverantwoordelijk, dat de Nederlandsche overheid van haar zijde dit „neen" met broodroof en vonnissen beantwoordt.

Maar wij aanvaarden dien strijd.

Gedachtig aan het woord van Luther zelf: „Het is niet geraden, iets tegen het geweten te doen".

Gedachtig aan het woord, gesproken door de fiere discipelen van Hem, die de Waarheid en het Leven is, toen zij stonden voor de vierschaar huns volks:

„Men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan den menschen".

Méér ook dan den menschen in het rechterlijk kleed.

Sluiten