Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun magonniek karakter ontleenen aan de abstracte Vrijmetselarij — en niet omgekeerd.

VIII. Het wezen van die samenwerking is van universeelen aard.

Noot: Zoo behooren partieele staatkundige politiek, concrete kunstbescherming, materieele liefdadigheid niet tot de werkzaamheden van eene ware magonnieke loge of orde, al zal van-zelf de vrijmetselarij zich in alle concrete, partieele en materieele handelingen van den vrijmetselaar persoonlijk, laten gelden.

IX. Deze samenwerking zelve, werkzaamheid van loges en orden van vrijmetselarij, heeft in de symbolieke graden de waarde van eene voorstelling der cosmische samenwerking van overigens zelfstandige eenheden, en is als zoodanig eene ritueele ceremonie. In de cosmische graden is de voorstelling tot zekere hoogte werkelijkheid geworden.

Noot-, Het rituaal heeft alzoo eene diepe beteekenis: de verantwoordelijkheid daarvoor moet gedragen worden door de 'Hoogere Graden'. Maar elk inwijdend voorzitter van eene werkplaats moet de hoofdzakelijke beteekenis weten: de mise-en scene en woordkeus van een rituaal moeten gestemd zijn in den toon van den tijd.

Over den Magonnieken arbeid.

• X. Het effect van deze werkzaamheid is eene voorstelling van de cosmische harmonie in de symbolische graden, en een deel van die harmonie zelve in de cosmische graden. De vereeniging van de zelfstandige bewuste individualiteiten in het universeel verband dezer harmonie en per analogie, de soortgelijke arbeid i n eiken m ens c hel ij k en mie ro c osmos, is Koninklijke Kunst.

Noot: Zoo wil dit dus zeggen, dat de magonnieke arbeid de vereeniging van het innerlijke met het uiterlijke, noumenon met phenomenon is, de Schepping; in voorstelling in de symbolische graden, tot op zekere hoogte in realiteit in de comische graden.

XI. Het rituaal van een graad van Vrijmetselarij

Sluiten