Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewonen boekhandel of althans direct op aanvrage verkrijgbaar zijn en verder van mijne eigen ervaringen. Van deze laatste heb ik overigens slechts uitgesproken enkele dingen, die ik niet in mijne magonnieke kringen gevonden heb. Het schrijven van het opstel zelf en het publiceeren van dit, zoowel als van het vorige, moge overigens gelden als blijk van mijne groote waardeering van het vele goede en schoone, dat ik wel in de vrijmetselarij vond.

Het kan en zal vermoedelijk eenigen van u, mijne mede-br., voorkomen, dat dit alles toch beter gezwegen ware in een openbaar tijdschrift. Maar ter verklaring van mijn verschil van meening met U in dezen behoef ik slechts te wijzen, naar mij voorkomt, op de verschillende „Inlichtingen" en „Meerdere inlichtingen", die van gezaghebbende magonnieke zijde, of met instemming van deze in den laatsten tijd aan het lezend publiek zijn aangeboden. De eerste stappen op den weg der publiciteit zijn door u, mijne medebr., gezet. Ik geloof niet, dat daartegen eenig bezwaar is intebrengen, maar ik verzoek u dan ook, zonder bezwaren uwerzijds de door mij hier aangeboden consequenties te willen aanvaarden.

Sluiten