Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MYTHOLOGIE, o

DE oude Noren stelden zich voor, dat de aarde, behalve door menschen, ook door reuzen en dwergen werd bewoond. De dwergen waren bijzondig handig en listig, terwijl de reuzen zich voornamelijk door een buitengewoon groote lichaamskracht onderscheidden; de laatsten waren de gemeenschappelijke vijanden van menschen en goden. De Noren geloofden n.1. in het bestaan van een aantal goden en godinnen, die groote macht over de menschen hadden; oppermachtig waren zij echter niet.

Evenals de menschen waren zij onderworpen aan het almachtige blinde Noodlot, dat alles en allen zonder onderscheid beheerschte. In de verhalen, die we over hen bezitten, leeren we de goden kennen als om zoo te zeggen vergroote menschen, met menschelijke hartstochten, liefhebberijen en gebreken. Ook uiterlijk geleken

1) De term „mythologie" kan „zoowel de mythen.enwbto zelf als hun wetenschappelijke behandeling aanduiden. Het dl bedoeling om hier, aandehand van de Oudnoorjche.bronnen, uitsluitend eenige der voornaamste godenmythen mede e deelen, zonder dat we „het schijnbaar effen, maar inderdaad uiterst steile Dad der mvthenverklaring" zullen betreden. Hiermee zijn n.1. zooveel, voor een deel nog onopgeloste moeilijkheden verhonden, dat het me beter toescheen, in dit werkje geheel kwesties te blijven.

Sluiten