Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?r.a^! ,had hiJ ëebroken. Vervolgens kwam hij bij Geirrodr zelf, die met een tang een gloeiend stuk ijzer uit het vuur nam en naar hem toeslingerde ; Thorr ving het echter op met de ijzeren handschoenen en wierp het nu met zulk een kracht naar den reus terug, dat het hem vernietigde tegelijk met de zuil, waarachter hij zich in veiligheid had gesteld.

Niet altijd slaagde Thorr zoo gemakkelijk. Eens

WaSK-^1Ju met Loki op reis' 's avonds kwamen ze bij het huis van een boer, waar ze bleven overnachten. Daar de boer niet voldoende eten in huis had, slachtte Thorr zijn eigen bokken; toen het vleesch gaar was, begaf men zich aan tafel. Thorr spreidde de boksvellen uit en zeide, dat alle beenderen daar op gelegd moesten worden.

hjalfi, de zoon van den boer, spleet echter een bot, om het merg te kunnen krijgen. Den volgenden dag wijdde Thorr de boksvellen met Mjolnir en de bokken herrezen, doch een van hen was mank. Thorr ontstak hierover in groote woede; vol vrees vroeg de boer hem vergiffenis en bood hem als boete alles aan, wat hij bezat. Toen Thorr hun grooten angst zag, werd hij weer ™en beslo°t hij de kinderen van den boer, lnjalfi en Roskwa, met zich te nemen. Thans vervolgden ze hun tocht. Den volgenden dag overnachtten ze in een groot gebouw, dat ze in een bosch aantroffen; de deur was even breed als het heele huis. 's Nachts ontstond er een hevige aardbeving en vluchtten ze in een bij ge-

Sluiten