Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koning, Utgardaloki'), die spottend vroeg, of dit nu die beroemde Thorr was en hun voorstelde, te toonen, waarin ze uitmuntten, daar hij niemand in zijn paleis toeliet, die zich niet in de een of andere kunst onderscheidde. Loki verklaarde, dat hij heel vlug kon eten. Nu riep Utgardaloki een van zijn dienaren, Logi, die zich daarin met Loki zou meten. Ze kregen een grooten trog met vleesch en begonnen elk aan een kant; in het midden van den trog kwamen ze samen. Nu bleek echter, dat Loki alleen het vleesch, maar Logi ook de beenderen en den trog had verslonden, zoodat hij het gewonnen had. Daarop zou Thjalfl om het hardst loopen met Hugi, doch ook hij verloor het. Tenslotte moest Thorr optreden ; hij wilde het in het drinken wel tegen een van Utgardaloki's mannen opnemen. Nu bracht men hem een hoorn, die hem niet zoo bijzonder groot toescheen, al was hij wel lang. „Wie dien hoorn in één teug kan ledigen, is een goed drinker," zeide Utgardaloki; „velen doen het echter in twee teugen en niemand is zoo zwak, dat hij hem niet in drie teugen ledigt." Thorr was dorstig, zette den hoorn aan zijn mond en nam zoo'n slok, dat hij niet dacht, het nog eens te moeten doen; toen hij echter in den hoorn keek, zag hij, dat de inhoud slechts zeer weinig verminderd was. Hij nam nog twee

* 9. Pe yan Utgardaloki is oorspronkelijk identiek met

behandeld " verhaal a's verschillende personen worden

Sluiten