Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der goden. Daar haalde hij Baldr's blinden broer Hoddr over, om ook eens evenals de anderen op den god te schieten; hij zou hem wel de richting aangeven. Nu gaf hij hem het misteltakje in de hand, Hoddr schoot, en daar viel Baldr plotseling dood neer. Grootwas de verslagenheid onder de goden. Baldr's lijk werd op een brandstapel op zijn schip Hringhorni gelegd en dit werd met de hulp van de reuzin Hyrrokkin in zee gestooten. Toen zijn vrouw Nanna dit zag, brak haar hart van smart en werd zij bij haar man gelegd. Thorr wijdde den brandstapel met Mjolnir en brandend dreef het schip weg1). Toch wilde men nog een poging doen, om Baldr weer uit het rijk van Hel te bevrijden; daartoe was Hermodr, de bode der goden, op Sleipnir naar Hel gereisd; negen dagen en nachten had hij voor dien tocht noodig. Toen hij zijn verzoek deed, kreeg hij ten antwoord, dat Baldr terug mocht keeren, mits alle dingen, levende en doode, hem zouden beweenen. De Asen eischten nu, dat allen en alles om Baldr zou weenen: ieder gehoorzaamde, behalve'n reuzin Thokk, die ze in een grot aantroffen. Zij zeide: „Met droge tranen zal Thokk den dood van Baldr beweenen; bij zijn leven noch in zijn dood bracht hij mij voordeel; laat Hel daarom behouden, wat ze heeft."

1) Er bestond een oude gewoonte bij de Germanen, hun dooden op een schip, dat somtijds eerst in brand werd gestoken, aan de zee toe te vertrouwen.

Sluiten