Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonen en het gezicht van de zon; verder gezondheid, als men die kan genieten en een leven zonder schande."

„Maar men is nog niet geheel ongelukkig, al is men niet gezond; de een wordt gelukkig gemaakt door zijn verwanten, de ander door zijn zonen, een derde door zijn gewonnen geld, een vierde door zijn verdienstelijke daden."

„Beter is het te leven, dan levenloos te zijn ; altijd kan, wie leeft nog een koe krijgen; een vuur zag ik ontbranden, voor den rijke bestemd; hij zelf lag dood voor de deur." „De manke rijdt paard; wie geen handen heeft wordt herder; de doove kan nog vechten; de blinde is meer waard, dan de verbrande; niemand krijgt nut van een doode." „Hij weet niet, die niets weet, dat menigeen door zijn rijkdom een dwaas wordt; de een is rijk, de ander arm; daarom moet men hem niet berispen."

„Volle schuren zag ik bij Fitjungs1) zonen; nu dragen zij den bedelstaf; rijkdom is als een oogwenk: hij is de wisselvalligste vriend." „Weinig hindert het, of ik een klein bezit heb; velen hechten te veel aan rijkdom."

Moet men zich dus niet te veel om aardsche

1) Fitjung, de vette, is een aanduiding van een weldoorvoed rijk man.

Sluiten