Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar hij weet niet, wat hij moet antwoorden, als de menschen hem op de proef stellen." „Wanneer een dwaas man in 't gezelschap van andere menschen komt, is het 't best, dat hij zwijgt; niemand weet, dat hij niets kan, behalve wanneer hij te veel spreekt." „Een dwaas heet hij, die niets weet te zeggen; dat is een eigenschap van domme menschen." „Een dwaas zit rond te gapen, wanneer hij op een gastmaal komt, mompelt in zichzelf, of zegt niets; drinkt hij dan, dan blijkt, hoe het met zijn verstand gesteld is." „De dwaas wordt gekend aan zijn werk." „De dwaas kent geen grenzen." „Den dwaas kan men het gemakkelijkst bedriegen."

,,'t Is slecht om met een dwaas te procedeeren."

„Een dwaas verheugt zich dikwijls over mooie woorden."

Wil men dus niet voor een dwaas doorgaan, dan moet men steeds verstandig en bedachtzaam handelen. Een van de eerste eischen, die men daarbij in acht moet nemen, is matigheid bij eten en drinken. Kent men bij het eten zijn maat niet, dan toont men minder te zijn dan het vee. Doch gevaarlijker nog is te veel drinken; dan is men zijn verstand niet meer meester en weet men niet, wat men zegt. Hiervoor zij men dus wel zeer op zijn hoede:

Sluiten