Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dronkenschap.

„Al zijn de gesprekken der mannen in hun roes vijandig, twist niet als een dwaas met dronken menschen; menigeen ontrooft bier zijn verstand."

„Twist en bier zijn velen menschen reeds tot kommer geweest; voor sommigen waren zij de oorzaak van hun dood, voor anderen van ellende; veel is er, dat de menschen bedroeft."

Geen beteren last voert men met zich op reis, dan een groote wijsheid; geen gevaarlijker reisvoorraad neemt men met zich, dan wanneer men te veel bier gedronken heeft."

„Niet zoo goed, als menigeen beweert, is bier voor de menschenkinderen; hoe meer hij drinkt, des te minder is de man zijn verstand meester."

„Reiger der gedachteloosheid heet de vogel, die over gastmalen zweeft; hij ontneemt den menschen hun verstand."

„Het beste is 't, wanneer men met een koel hoofd van een gastmaal terugkeert." „Men behoeft zich niet van drinken te onthouden, wanneer men slechts met mate drinkt; spreek verstandig of zwijg; niemand zal u van wangedrag beschuldigen, wanneer ge u vroeg ter ruste begeeft."

Sluiten