Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een ander, Thorbrandr genaamd, bouwde zulk een groot huis, dat alle menschen, die er langs kwamen, hun last er door konden dragen; voor ieder was dan vrij eten beschikbaar.

Nu bestaan er ook eenige voorschriften, zoowel voor den gastheer als voor den gast:

Gastvrijheid.

„Heil den gevers! Er is een gast binnengekomen; zeg waar hij moet zitten. Veel haast heeft hij, die zijn geluk op sneeuw schoenen moet zoeken."

„Vuur heeft hij noodig, die binnen is gekomen en koude knieën heeft. Spijs en kleeding heeft de man noodig, die over de bergen reisde."

„Water heeft hij noodig, die op een gastmaal komt, en een handdoek om zich af te drogen; bovendien goede manieren, wanneer hij zich waardeering en een herhaalde uitnoodiging wil verwerven."

„Snauw niet tegen een gast en verdrijf hem niet uit uw deur; behandel ongelukkigen goed." „Sterk is de grendel, die voortdurend heen en weer moet gaan om voor allen de deur te openen; geef een sieraad aan wie binnen wil komen, want anders zal hij U alle mogelijke kwaad toewenschen."

Gedrag van den gast.

„Voor wijs houde zich de gast, die de vlucht

Sluiten