Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christenen nog wel heel wat te wenschen overlaat), de oude Noren zeiden: heb uw vrienden lief, maar vervolg uw vijanden, zooveel ge kunt. Zelfs de beide koningen Olafr Tryggvason en Olafr de Heilige, die in Noorwegen het Christendom hebben doen zegevieren over het heidendom en dus zeker wel ijverige Christenen moeten zijn geweest, worden geprezen, omdat ze trouw en vriendschaphoudend tegenover hun vrienden waren, maar hard en vijandig voor hun vijanden:

Vijandschap.

„Wanneer ge een ander hebt [deze aanhaling volgt onmiddellijk op de boven onder „vriendschap" genoemde: „Weet, wanneer ge een vriend hebt, dien ge zeer vertrouwt," enz.], dien ge slecht vertrouwt en ge toch iets goeds van hem wilt verkrijgen, dan moet ge vriendelijk met hem spreken, maar 't valsch meenen en bedrog met leugen vergelden."

„Nu nog iets over den man, dien ge slecht vertrouwt en wiens gezindheid ge wantrouwt: lachen moet ge met hem en tegen uw overtuiging spreken; de vergelding moet gelijken op de gift."

„Tusschen valsche vrienden gloeit de vriendschap gedurende vijf dagen heeter dan vuur; maar dan dooft zij uit, wanneer de zesde komt en alle vriendschap houdt op."

Sluiten