Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veinsde houding, waardoor de tegenstander misleid werd. Ja, deze slimheid strekte den man eer tot roem dan tot schande. Op deze wijze is de beruchte trouweloosheid der Noormannen, waarover zoo vele middeneeuwsche bronnen klagen, zeer goed met hun waarheidsliefde overeen te brengen. Spitsvondig maakten zij gebruik van dubbelzinnigheden in de uitdrukkingen van een gesloten verdrag; hun eer was ongerept, zij hadden hun woord niet gebroken. De leugenaar en verrader zijn verachtelijk. Tot in de laatste dagen van het heidendom blijft deze beschouwing heerschen. ') Dus zelfs al heeft men berouw van een belofte, intrekken ervan is niet meer mogelijk:

Trouw en oprechtheid.

„Dat raad ik u, dat ge geen eed aflegt, dan wanneer ge hem zult houden; een boos lot treft den meineedige; ongelukkig is hij, die zijn woord breekt.''

„Ver voeren de vertakkingen van onware woorden."

„Slecht handelt, wie een ouder bedriegt." „Een edele gelofte moet goed nagekomen worden."

„Trouw aan hun woord moeten vorsten zijn."

1) Dr. P. D. Chantepie de la Saussaye, t. a. p. blz. 295.

Sluiten