Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geliefde wachtte; zoo lief als mijn leven was het listige meisje me, hoewel ik haar niet heb mogen bezitten. De dochter van Billing vond ik, glanzend als de zon, op haar bed in slaap; het scheen me, alsof er geen geluk meer voor me bestond, behalve wanneer ik met haar kon leven." „Ge moet liever tegen den avond komen, Odinn, wanneer ge het meisje voor u wilt winnen; het past niet, tenzij wij beiden alleen deze schande weten."

„Ik keerde terug en zonder een weloverlegd plan hoopte ik liefdesgenot te ontvangen; dat dacht ik, dat ik wellust en genot van haar zou krijgen. Zoo naderde ik, toen ik een flinke schare krijgslieden verzameld vond; met brandende kaarsen en opeengestapeld hout — zoo werd mijn ongeluksweg mij bekend gemaakt.'

„En tegen den morgen, toen ik terug was gekomen, waren de mannen ingeslapen: toen vond ik een hond in het bed van de goede vrouw gebonden."

Menige goede vrouw is, wanneer ge haar goed leert kennen, wankelmoedig tegenover den man; toen heb ik dat ondervonden, toen ik het listige meisje wilde verleiden; allen mogelijken smaad deed het slimme meisje me aan en niets genoot ik van haar.

Tot besluit volgen hier nog eenige mededeelingen

Sluiten