Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een koppig zoon moet men met de roede kastijden.

Er is kracht in den thuisblijver.

't Is beter om uit een kroes te drinken,

dan uit de holle handen.

Menigeen verdrinkt dicht bij de kust.

Kwaad komt uit kwaad voort.

Men moet een kwaad verbeteren door

een ander, dat nog grooter is, te beleven.

Het land wordt geregeerd door de lippen,

de zee door de hand.

Men bereikt zijn doel, al gaat men langzaam.

Zijn eigen leed schijnt ieder het ergste toe. Altijd komt er na vreugde leed.

Ieder leeft, zooals zijn karakter is. De leugen wijkt, wanneer hij de waarheid ontmoet.

Allen leven te kort.

Kort is het leven van buitensporigheid. Ieder is begeerig om te leven.

Leven is kostbaarder dan geld.

Leven is het allerkostbaarste bezit. Liederen, die langen tijd werden gezongen, komen weer terug.

De liefde voor een vreemd kind is even ondankbaar als die voor een wolf. Dan verheugt zich de een, dan de ander in een list.

In elke familie is één lummel.

Zoet is het genot, dat op 1 ij d e n volgt.

Sluiten