Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den grond, maar strekken zich ook dikwijls op hun staart omhoog.

Slangen wisselen in het voorjaar van huid.

Slechte menschen haten het, het geluk van anderen te vernemen.

Weinig is zoo slecht, dat het geheel onbruikbaar is.

Slechte raad valt slecht uit.

Het is het beste, om van slechte menschen te hooren (en ze niet te zien), 't Is noodzakelijk, op zijn hoede te zijn voor slechte menschen.

De smid gebruikt een tang, om zijn vingers te sparen.

De soldaat vecht naar gelang van zijn soldij.

Een verrotte stam heeft zelden loten.

Zelden zijn de takken beter dan de stam.

Altijd beslist de sterkere.

Eenmaal zal ieder sterven.

Bij storm is iedere haven welkom.

Door langdurige stormen wordt het land

verwoest.

Niemand kan zich aan alle stormen onttrekken.

Dikwijls komt met storm koude.

Steeds zoekt een stroom een nieuwe

bedding.

Alle stroomen loopen naar zee. Strijdgewoel is menigeen onaangenaam.

Sluiten