Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is verkeerd, een trotsch man nog aan te vuren.

Niets kwelt den mensch meer dan verlangen.

Niemand veroordeelt zichzelf. Een verrader en een toovenaar zijn even slecht voor zichzelf als voor hun medemenschen.

De verrader is evenzeer een strik voor zichzelf als voor hen, die hem vertrouwen. Weinig heeft de verstandige noodig. Verstandig is ieder weetgierige. De meeste menschen zijn moeilijk te verzoenen.

Voor een verzoening zijn twee menschen noodig; als scheidsrechter neemt men dikwijls een derde, die even eerlijk voor beide partijen moet zijn.

Van de mageren moet men v 1 e e s c h hebben. Vlug en voorzichtig gaan niet samen. Het moet een sterke vogel zijn, die zijn prooi uit de klauwen van een ander grijpt. Het is een vieze vogel, die zijn eigen nest bevuilt.

Men moet schieten op een vogel, voordat men hem krijgt.

Niemand is dadelijk volwassen.

Er is slimheid voor noodig, om een vos

te vangen.

Niets is slimmer dan een vos.

Een vreedzaam gezelschap is het beste.

Sluiten