Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als i en e, u en o, n en ng, enz. Voorts is wel in 't oog te houden dat reeds in de zeer ontwikkelde grondtaal geen volstrekte eenvormigheid kan geheerscht hebben en dus reeds daarin klankvarieteiten voorkwamen.

Bij de vergelijking van 't F. en Polynesisch met de Indonesische talen, stuit men telkens op het bezwaar dat de eersten alle eindmedeklinkers hebben afgeworpen. Gelukkig dat in veel gevallen de verdwenen sluitletter weder voor den dag komt, wanneer ze vóór een achtervoegsel staat en dus ophoudt sluitletter te zijn.

De twee woordenlijsten, die een deel van dit geschrift uitmaken, bevatten een tal van gegevens waaruit men de verhouding der klanken van 'tF. Sam. en Maori tot de Indonesische licht zal kunnen opmaken. Met verwijzing naar de in die lijsten te vinden voorbeelden, geef ik hier een overzicht van de meest gewone klankovergangen en aequivalenten. De klanken der grondtaal zal ik aanduiden door hoofdletters.

F. a vertegenwoordigt A; bijv. mata = MATA. r e „ 1) AI: mate, dood = MATAI.

„ „ „ 2) I: tule = TULI.

„ „ „ 3) Umlaut van a: keli voor kali.

„ „ „ 4) eene verdofte a: kemu voor kamu.

n i „ 1:1 i m a = LIMA.

„ o „ 1) AU: iko = IKAU.

„ „ „ 2) U: timo = TIMUN.

„ „ „ 3) Ë: ono = ËNËM.

„ u „ U: tolu = TËLU.

„ ai „ AI: wai, O. J. way.

„ au is misschien in eenige weinige gevallen een echte

tweeklank (z. drau, «Jau en lau), doch meestal ontstaan uit A + weggevallen medeklinker + U: dau — TAHU.

„ b vertegenwoordigt 1) W: bongi = WËNGI. „ „ „ 2) P: ba, tak = PANG.

„ ö „ 1) S: (Jiwa = SIWA.

„ „ „ 2) Jav. dofr, Mal. d, Bat. en Ibn.^-: tadi = Jav.

ari, adi, Mal. adiq, Bat. anggi, Ibn. agit; vicJa = Jav. pira, Bat. en Ibn. piga. „ „ „ 3) Mal. dj\ Ja — Mal. dj ah at.

„ „ „ 4) Bug. tj: voorvoegsel da- = Bug. tja-.

„ d „ 1) T: dovu = TËWU (Jav. tëbu):

„ „ „ 2) Jav. ^ en doch zeldzaam: mada, ochoflvgl.

Sluiten