Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoek. De o zou zieh uit eene e kunnen ontwikkeld hebben , hoe zeldzaam zulk een overgang in 't Tombul. en Tond. ook zijn moge; vgl. Tombul. oge, Tag. ogoi naast goi, magoi, schudden.

3. Ba, «a fishfence»; BAI, een omheining, haag; waarvan viri-bai-ta, omheinen. Door von der Gabelentz, Melan. Spr. p. 13, is dit ba vergeleken met Mal. pagar, omheining, haag, wal, en inderdaad moet ba hetzelfde woord zijn als Pol. pa, dat dezelfde beteekenis heett als pagar. Ten gunste van die meening kan men ook aanvoeren Ceramsch pagara, Kei bangër, Rotti pa, Timorbahan. Dat het woord in O. en N. Jav., Tont., Tond., Bent. pagër luidt, is geen bezwaar, want dergelijke afwisseling tusschen de a en de doffe ë komt meer voor, o.a. in 'taanhechtsel akën naast akan. Ook de bijzondere beteekenis van F. ba vindt men terug, wel is waar niet in Jav. pagër, maar toch in 't hiermede samenhangende tjagër. Niettemin is de vergelijking met ba,pa met pagar nog niet boven allen twijfel verheven, want het is onzeker of Mao. paia, versperd, alsook F. bai en viribaita van pagar is af te leiden. Oppervlakkig beschouwd herinnert bai aan Mal. parit, Bat. parik, omwalling; ba aan Mak. emba, omheining, alsook Jav., Mal., Tag., Bis. tambak, dam, schutsweer, afgedamde vischvijver. Uit eenen stam ëmbak zou zich Mao. pa-ia laten verklaren, want de sluitende k valt uit vóór 't aanhechtsel i.

Baba, hoog land, steilte, berghelling. Vermoedelijk een geredupliceerde vorm van Jav. ampad, opgang, oploopende schuinte (van een grond, aan een weg).

Babati, zekere wijze van visschen, waarbij een groote menigte van menschen een watervlak bij wijze van dam afsluit. Mogelijk hangt dit samen met Tag., Bis. pati, gezamenlijk.

Badua , den eenen kant van 't gezicht beschilderd hebbende. Dit bevat dua, één; ba is dus «zijde», en hetzelfde als Jav. bang, zijde, waarvoor buiten samenstelling imbangoftimbang gebezigd wordt.

Bakanawa, een op het water drijvende boom of stok. Het laatste gedeelte van dit woord is verwant met Yananawa (z. d.); het eerste is onduidelijk.

*Balavu, lang; Mota malawo, tall,long.Mak. lawu, malawu, lang. Doch J. lawu, groot, Midden J. alawu, Sesake la vu, large. Bevat het voorvoegsel ba, Day. ba, o. a. inba-djawo, wijd; O. J. w a, Mal. ba, verwant met bSr (zie bl. 301). La vu is vermoedelijk verwant, ofschoon niet identisch met Day. djawo in 't zooeven aangehaalde badjawo, alsook met Kei dj awui, lang (van tijd). Eenigszins verder af liggen. Bis.halayü, ver, en Tag. layu, mal&yu, ver, welker / uit r ontstaan is blijkens Bik. haray o, Bent. marau, Mong. moraru, enz. Vergelijkt men O. en N.J. do h, Mal. dj auh, dan komt men tot het besluit dat het woord oorspron-

Sluiten