Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(van worstelenden); N. J. m u k ë t, omwikkelen; van denzelfden wortel zijn O. en N. J. i k ë t, Tag. h i k i t, Bis. i k o t, band ; O. en N. J. r u k ë t, tegen elkander geklemd; O. J. lakëtan, N. J. këtan, kleefrijst: Mal. r&kat, Bat. lokot, Day. lëkët, Jav. rakët en dëket, Mig. rekitrS, Mak. rak ka, Bug. rakkë, enz. enz. F. MOKO zou in't Jav. luiden mëkët, tenzij m o voor m u staat.

momoka, in kleine stukjes breken. Van eenen wortel mëk, waarvan O. J. r ë m ë k , verbrijzeld.

Momono, opgestopt; mononotaka (verbasterd uit momonotaka), opstoppen. Sam. momono, monoti; dus momono vormelijk gelijk aan een Jav. m ë m ë n ë t, doch in beteekenis passief; de stam is F. vono (of bono), Tombul., Jav. pënët, Tag. pinid, Bis. p o n o d, waarin't begrip van dichtdoen, drukken, ligt.

moro, mannelijke roede. Wellicht het Jav. purus, dat hetzelfde beteekent; wegens de afwijking in de klinkers is de vergelijking onzeker.

Mudu, afgesneden, ten einde; muduka, afsnijden, ten einde brengen. Ondanks de k, is mudu vormelijk = Jav. mutus, afdoen, en in beteekenis gelijk het stamwoord; Mal., O. J. putus, afgesneden, afgebroken, afgedaan. Opmerkelijk is het dat in 't Mao. en Sam. twee vormen aan F. mudu schijnen te beantwoorden, nl. mutu, afgedaan; mutunga; afdoening; en motu, afgescheiden, afgesneden, waarvan Sam. motusi, afbreken, scheiden; Mao. motuh-ia, afgesneden, gescheiden. De stam van dit motu, d. i. mëtus (van een wortel t u s , Day. t u t u s, volledig) vindt men terug in het Lettineesche napëtu, dat hetzelfde beteekent als Mal. putus; op Timor. zegt men daarvoor kët u (dus van t u s); of Mao. mutu, verminkt, niet eerder met Mal. putung, afgesneden, of anders met Jav. pu tu 1, Tag., Bis. p ü tul, Mong. p u t ol, afgekapt, of Tag. pu tü 1, verminkt, gelijk te stellen is, laat zich niet uitmaken.

MURI, wat achter iets is; e MURI, achter; muria, volgen; damuri in vakadamuria, achternagaan. Tombul., Tond., Sea muri, achter, na;Jav. mëm u r i, volgen ; Mal. k a m u d i, roer; kamudiyan, achter, na; de stam is O. J. wu ri, achterdeel, N. J. bu ri, Mig. wudi, Tombul. wuri; maar Mao. uri, spoor (O. J. wuryan), Bis. uli (ulin, achtersteven), Tag. hu 1 i. Bij wuri behoort wederom Day. kamburi, kambudi, roer, achtersteven. Da in dam uri is Mad. da, te; Mal. da in dahulu, in den beginne, eerst, vroeger.

musu, afsnijden; musuka en musulaka, doorsnijden; ramusu, doorgebroken. Het is de vraag of al deze woorden wel tot één stam te brengen zijn. musuka zou eene gewijzigde uitspraak kunnen wezen van Jav. motjok, mëtjok, afsnijden, doorkappen. Doch musulaka schijnt dichter bij Jav.

Sluiten