Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(1872), dat ra is «a contraction of Ratu» is even stout als ongerijmd; integendeel is RATU (z. d.) samengesteld uit ra en tu, heer; en verg. Radi.

Ra, wat beneden is; era, beneden, onder. Hetzelfde woord als O. J. rat, bijvorm darat, Mal. d ar a t, Tag., Bis., Ibn. dagat. De beteekenis van F. ra moet zich ontwikkeld hebben uit die van «(op den) grond», welke darat in 't Jav., darat in 't Mal. heeft. De aequivalenten van dit clarat zijn: Bur. darah-e, Aru raya, Moa ra, Letti ria (met regelmatige omzetting uit i ra, ter aarde), Kisar rö; het bewijs dat het F. ra, en de vormen uit het Bur. enz., met darat identisch zijn, is dat Mal. darat in 't Binongka vertaald wordt met i wawo, het gewone woord voor «beneden». Ra duidt ook het Westen aan, in tegenstelling tot het Maleisch taalgebruik, volgens hetwelk di atas angin, d. i. «boven den wind» westelijk aanduidt. Voorts is ra «lijwaarts, onder den wind», in tegenstelling tot Lau n° 1, loefwaarts.

raba, breedte, wijdte. Vgl. O. J. amba.N.J.omba, breed, wijd; ook subst.; Mal. rambaq, uitgebreid.

rabot-aka of rabo-ka, verstrikken ; i-rabo, strik. Bat. r a m b u t, m angarambut, verstrikken. De vorm raboka laat zich verklaren uit rabotkan, en veronderstelt dus een bijvorm kan, Jav. dichterlijk kën, Bat. kon (hon), Mal. kan, van akan,Jav. akën, Mal. akan.

Radi of ranadi, Koningin. Eigenlijk z. v. a. ons «Vrouwe»; uit het eerbiedige Ra en Adi, dame(z. d.). Ran is te vergelijken met O. J. dang, N. J. dan, bijvorm van ra vóór klinkers ; bijv. dang acarya «de Leeraar»; danyang (dan ghyang), schutsgeest.

Rai, gezicht. Jav. rahi, aangezicht; Mal. dahi, Mao. rae, Tond. kirai, voorhoofd.

Rakova, omvatten, pakken, vangen. Bat. dakop, Mal. dakap, omhelzen, omvatten; Bis. d&kop, Tag. dakip, pakken. De wortel k ë p maakt ook deel uit van de stammen Jav. s i k ë p, Tombul. sikop, Mong., Ponos., Bent., Sea singkap, vatten, pakken. Nagenoeg identisch met F., Bis. en Tag. is Bent. rakup (voor dakup), manakup (voor mandakup,op Ibn. wijze), pakken, grijpen ; kup en këp zijn varieteiten van één en denzelfden wortel.

Ramaka, beschijnen; rarama, licht (niet donker). Mal. en Jav. d a m ar, Sund. damar, Mak. ddmara, Bug. dama, Rotti dama, fakkel, licht, hars ;Jav. andamari, beschijnen, bijlichten. Dek is onorganisch, tenzij ze dezelfde geschiedenis gehad heeft als de sluitende k in 't Bat. a e k = Mal. ayar, O. J. air; ulok = Jav. u 1 ër. Vgl. Tunaka.

Ran, zie Ra en Radi Ranadi, zie Radi.

1. Rara, pijn, zeer; rara wa, pijnlijk aangedaan. O. J. rara en lara,

Sluiten