Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SANGO, boomtak. Gewijzigde uitspraak van 't vorige.

SANGKAI, een woord gebruikt bij het optellen van vaartuigen; bijv. wangka sangkai va, vier booten. Vermoedelijk niets anders dan eene oudere uitspraak en bijvorm van cJake, Tag. sakai, Tombul. sake, bestijgen, aan boord gaan ; Tag. sakayan, vaartuig; zoodat de zoo even aangehaalde woorden eigenlijk beteekenen: booten, vier vaartuigen. Ter bevestiging van deze verklaring strekt, dat SANGKAI gewestelijk ook « dakvorst» beteekent, en synoniem is met tokai. Nu komt sangkai vormelijk en ook etymologisch overeen met O. J. sangke, waarvoor even dikwijls gezegd wordt sake; zoo ook N. J. san gka naast het minder gebruikelijke saka, hoewel men gewoonlijk het laatste geschreven vindt. Aangezien Jav. sa ka of s a n g k a in sommige beteekenissen door t ë k a kan vervangen worden, en F. tokai vormelijk aan een O. J. tëke beantwoordt, laat het zich gereedelijk verklaren dat ook in 't F. sangkai en tokai synoniem zijn.

Sara, achter adj. en werkw. gevoegd in den zin van zeer, uitermate; ook «juist», bijv. Handel. 2, 1. Mak. sarang, heftig; Mal. sad an g, juist; Bis. s a d & n g, voldoende, gepast; O. J. s ë d ë n g, zeer, juist; vgl. voor de beteekenis Lat. satis, Fransch assez.

SARAVA, zien. Sterkere uitspraak van Jav. sërap, sumërap, zien, inzien, begrijpen.

1. Sasa, tien matten. Vgl. Mal. sasaq, grof matwerk, horde.

2. SASA, bladrib van de kokospalm. Misschien voor sa (Ja, en dan te vergelijken Jav. s a d a, rib van een palmblad.

1. SAU, bevel of verbod van een hoofd; vorst, gebieder. Verwant, zooniet identisch met Jav. dawuh, bevel, gezegde van eenen hoogere tot eenen lagere. In de eerst opgegeven beteekenis synoniem met het stamverwante Tabu (z. d.), zoodat vakasautaka of vakatabuya is «den ban op iets leggen».

2. Sau, «a thing to putinto the slit of the ear»; sauna, dat in 'toorsteken. Mal. s u b a n g, Jav. s u w ë n g, zeker oorsieraad in den vorm van een dun langwerpig klosje. De stam s a u n is eene omzetting van s u w a n g, met verwisseling der nasalen.

SaU(Ja, 't net neerlaten (bij schildpadvangst). Misschien Bis. s a b u g, de benoodigdheden om te visschen in de zee of rivier neêrlaten.

Sauma, vergelden. Wegens de m laat zich dit kwalijk vergelijken met Jav. sahur, Mal. sahut, Tag. sagüt, antwoorden, terugbetalen; Day. tahor, terugbetalen; eer dus met O.J. sawung, waarvan anawung sih , de genegenheid beantwoorden.

Sau-riva, oogwenk. Uit riva, dat «oog» of, evenalsMao. rewha «ooglid», moet beteekend hebben; vgl. Ibn. j i p at (gepalataliseerd uit d i pa t),

Sluiten