Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mal. kakaq, Bat. kaka, kakang, (Tobasche uitspr. haha, ha"hang), Day. kaka en aka, Ibn. kaka, Tag. kaka, kakang, Mak., Bug. kaka.

1. Tubu, opschieten, groeien ; tubura, groeien, opkweeken; O. en N. J. tuwuh, Bug. tuwo, Mak. (in katuwo, gekweekt), Tag., Bis. tubü, Ibn. tübu, Mal. tumbuh, (en tubuh, lichaam), Mig. en Sumb. turnbu, Day. tumbo, Bent. tuwu, Sang. tuwo, Tombul., Tont., Tond., Sea, Tonsaw. tou, Timor tuvu, tüv, Aru tupu (in artupui = Mal. b&rtumbuh), Amb. kuhu, (Teg. T. akuhu) ontspruiten, opschieten, groeien, leven. Derin tubura is ingeschoven ter vermijding van den hiatus.

2. Tubu, grootmoeder; voorouders. Vermoedelijk twee verschillende woorden. Voor tubu, grootmoeder, zie bu; tubu, voorouders, daarentegen heeft tot stam M. P. mpu, baas, meester, heer. T u in 't eerste woord zou hetzelfde bestanddeel kunnen bevatten dat men ook in t a m a, t i n a, t a ()'i aantreft, en u b u het Bis. u m b u kunnen wezen. Het andere woord zou ik geneigd zijn eenvoudig gelijk te stellen met O. J. tëmpu of tampu, Day. t ëm p o, Mig. to m p o, Heer, Baas. Het is waar dat men dan F. tobu zou mogen verwachten, doch de u zou hier toch licht door invloed van de volgende lettergreep kunnen ontstaan zijn. Denkbaar is natuurlijk ook dat tubu eene pleonastische uitdrukking is, bestaande uit tu, heer (z. d.), en M. P. mpu, op de wijze van ons eigen «heer en meester».

1.1 ui, ris, aaneengeregen; tutui,aaneenrijgen, vastnaaien.Vgl.Tombul., Tond., Day. snit, stikken, naaien; Tag. sügit, scherp; doch ook Day. tuis, uitsteken, Tombul., Tond. tuis, pandanus (eig. wel prikkel).

2. Tui, koning. Nauwkeuriger Sam. tui, voornaam hoofd, oppervorst. Dit woord is gevormd op dezelfde wijze als Tag. tuai, opperhoofd, waarvan Bis. to m u a i, bewind voeren. Tu i is vermoedelijk een soort comparatief of augmentatief van t u, terwijl t u a i het is van t u a. Dewijl de suffixen i en an synoniem zijn, en an tot vorming van comparatieven en superlatieven dient, mag men veronderstellen dat zin tui en tuai dezelfde waarde heeft. 'I u i en t u ai zouden dus eigenlijk synoniemen zijn van t u h a n, t uw a n , die ook comparatieven kunnen wezen, volkomen overeenstemmende met Senior en Majoor. De uitdrukking a i-tui tu i, die men bezigt als geen eigennaam volgt, beteekent natuurlijk «de als opperhoofd beschouwde», te vergelijken met het Mal. yang di-pirtuwan, titel van sultans.

Tuka, grootvader; iemand die zeer oud is. Vermoedelijk hetzelfde woord als Mal., Day. tukang, een baas, knap man, enz. Een synoniem van M. P. mpu, p u.

Tuki-a, kloppen, slaan; i-tukituki, hamer, klopper. Amb. tokitoki, tikken, slaan. T u k i is een secundaire stam, waarin i hetzelfde uitdrukt als anders de volkomen of onvolkomene herhaling; dus eene veelvuldigheid der

Sluiten