Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit prefix pa en utjap, Tag. usap, spreken, zou men al licht denken, doch de k levert een bezwaar op.

Vota, aandeel, toedeelen. Vgl. Jav. pat ah, en Bis. bata, aandeel, toegewezen taak.

Votu, verschijnen. O. en N. J. w ë t u, Mak. b a t u, voor den dag komen, uitkomen, ergens van daan komen.

Vou, nieuw; ook jong, in dAURA-VOU (z. d.). Tomb., Tont., Sea, Tond. wëru, Sang. wëhu, wuhu, Bent. wuhu (uit wëhu), Mak. beru; doch met volleren klank in de eerste lettergreep : O. J. wah u, (N. J. wahu), Ibn. bagü, Tag., Bis. bagu, Ponos., Mong. bagu, Bug. baru, Saleier bé.u, Mig. wé.u, Bat. im-bar u , Sumb. bara, Bik. su-bago, Mal. b&haru nieuw, jong.

vovou of vouvou, jong. Tusschen de volledige herhaling en de reduplicatie van den stam schijnt volstrekt geen onderscheid gemaakt te worden.

1. Vu, meester, heer; in samenstellingen,zooalsvu-vale,huisbewoners; vu-tuni-ka en vutuniyau, rijkaard, eig. heer rijkaard, rijke baas. Ook in oneigenlijke samenstellingen, bijv. Vu-ni-wal (z. d.). Vu is M. P. pu, bijvorm mpu, heer, baas, meester. In vu-vale heeft vu eene verzwakte beteekenis, gelijk het Mal. tukang en Jav. djuru ook zoo dikwijls hebben. Vgl. ons r i k, Got. r e i k s, vorst, in mannelijke diernamen, als ganzerik, en zelfs in dommerik.

2. Vu, bodem van iets, basis, wortel. M. P. p u n g of p u h u n, 't eerste o. a. in Bug. pong, Sang. pung, stam; het laatste in O. J., Bis.,Mal. puhun, begin, stam, boom (al de beteekenissen van O. J. wet, wit, wit, N. J. wit); eene samentrekking, of althans kortere vorm van puhun is Ibn. fu n , Day. pun in puna, in tegenstelling tot Tombul., dat pu una, «eerste» heeft.

1. Vua, vrucht. O. J. wwah, Sumb. uwa, Mal. buwah, Ibn., Day., Tonsaw. bua, Tombul., Tont., Tond., Sea wua, Bent. woa, N. J. woh, vrucht. In de beteekenis van (één) stuk, bijv. a vua ni ivi te vergelijken met Mal. sabuwah, één.

2. Vua, ledig, van de bewoners verlaten. Bis. buang, leege kokosnoot, dwaas ; Day. b o a n g, ledig, onbewoond, vergeefsch, hol en in de afleidingen Jav. tawong (uit tawuang), of towong, uit ta -f- u wang, ledig, ledige plaats, en lowong, vacant, onbevolkt.

*VuATA, de veldgewassen, vruchten. Vgl. Sund. mibuwat, oogsten; pibuwatön, de te velde staande oogst.

Vudi, pisang. O.Jav.,Tombul., Sumbawa punti, Mak. unti, Mig. untsi (ouderfunti), M. Ceram vuri, Moa en Letti udi, Rotti huni, pisang.

1 In O. J. plaatsnamen komt waharu of warahu dikwijls voor.

Sluiten