Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naonao, met de hand visschen. Jav. nawu, water uitscheppen, en zoo visch vangen, nawu ngambil mi na (Kantjil).

Naü-NAU, verlangen. F. nanuma. Vergelijkt men Sang. naun, naung, gemoed, zin ; naungan, gedachte; dan komt men tot de veronderstelling dat de tweede n in F. nanu ingeschoven is.

Nawu, kalk; zich met kalk het haar smeren. O. J. hapü, apü, N. J., Sang., Tombul., Bur., Alor apu, Sea apü, Tag., Bis., Form. apug, Ibn. afug, Mal. kapur, Bat. hapur (gespeld kapur), Aru kawar, Kei yavur, Kisar aurë, Letti aru (voor a-ur), Rotti hao, Timor, Sawu ao. De n in nawu is vermoedelijk ontstaan uit tig, en dit nghet prefix»^, dat, in 'twkw. op zijne plaats, ingedrongen is in 't substantief. Vgl. echter de verschillende vormen van 't volgende woord.

nlfo (niho), tand. Tag. ngipin, Bis., Mong. ngipon, Ibn. ngipan, Mig. nify, Bat. ipon, Niasch ifö, Kisar nihin, Kei nifan, tand; Tombul. ipën, tandvleesch.

Nimo, ver uit het gezicht. O. en N. J. limun.

NlU, kokos (ni-KAU, voor NIU-KAU, kokos-boom). F. niu.

Niwanga, duizelingwekkende hoogte. Vermoedelijk eig. een plaats waar hellingen zijn ; vgl. Jav. giwang, helling.

Noa, lees: NOa, binden ; pass. noatia. F. nokata.

Nofo (noho), verwijlen, vertoeven, wonen. Actief-duratief van een verloren tofo, F. tovo.

Noti, zich bukken..Hetzij Jav. nëkung of ëndëku.

Nui, toenemen (nui, groot); nunu, in menigte bijeenzijn. Vgl. Jav. tu tuh, nutuh, toenemen, waarin de reduplicatie denzelfden dienst doet als het veelvuldigheidsaanhechtsel i in nui.

Nuu; z. Tau-nuu.

NG.

Ngafa, vadem. Verwant met Day. djapang, als ook met Ibn. appa, Indon. dëpa, en Jav. djëpapang en bapang, alle het uitstrekken der armen te kennen gevende.

Ngalu (ngaru), golf. Mal., Tag., Bis., O. en N. J. alun.

ngalulu (ngaruru), hoofdpijn hebben. Samengesteld uit ngalu, Jav. ngëlu, en ulu, hoofd.

NGAOI, stelen; dief. Voor NAOI, d. i. Indon. nakau (naast takau, F. tako) met transitiefvormend aanh. i.

Ngata (ngata), slang. F. ngata.

Ngenge, sterven (ngenge, vermoeid zijn). O. en N.J. ngel, vermoeienis.

Ngongqlo in troepen komen. Vgl. Jav. golong, troep, bij troepen.

Sluiten