Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tama, vader. F. taraa. Wegens de lange a moet men als ouderen vorm tamang aannemen. Niets is gewoner dan de toevoeging van een nasaal bij verwantschapwoorden, o. a. bij i n d u n g, i n a n g, k a k a n g in ettelijke Indon. talen.

Tane (tane), mannelijk, man, mannetje; moedig, held. F. tangane.

Tanga, zak, beurs, pens; krop. F. tanga. Tangatanga, van wien men gemakkelijk iest krijgt; hiermede te vgl. Tag. tanggap in den zin van «verleenen, toestaan». Tangafa, van talrijke familie (?); dit schijnt zich aan te sluiten bij Mao. tanga, bijeen vergaderd.

Tangata (tangata), mensch, volk. F. tamata.

Tangi (tangi), schreien; tangisia, beweend, te beweenen; Mao. tangihanga, nom. act. van schreien. F. tangi.

Tango (tango), aanvatten, nemen; tangofia (tangofia), aan te vatten, genomen. Jav. t a n g g ë p. Zoowel hier als in 't verwante tanga is de n g g dus in «^overgegaan.

Tanu (tanu), bedelven, begraven; pass. van het trans, is tanumia. Regelmatiger ware *tano, Bat. tanom, Ibn. tané.m, begraven; O. en N. J. t a n ë m, Mal. t a n am, 1 ombul. t a n ë m, Tag. t a n i m, Bis, tanom, planten, poten.

Tao(tao), speer. Bijvorm van O. J. tëwëk, tëwök, N. J. towok.

1 APU(TAPU), sacer, ban; TAPUAi, zich van den arbeid onthouden. F. tabu.

Tasi (tahi), één. Si is eene zwakkere uitspraak van se, evenals in 'tMak., Bug., enz. Z. onder Se.

1. Tau, lezen, rekenen, (tatau; pass. taua). Grondw. van matau n° 1.

2. Tau, koopen; taulia, te koop. F. d a u, waarvan d i n a u.

3. Tau, slaan, treffen; tatau, tatoeëering; tauai, verwonden; verwond. Mal., Jav. tatu, wonde, gewond. De t tusschen twee klinkers uitgevallen gelijk in 1 a u, honderdtal, Mal. r a t u s.

4. Tau, mensch, man; in samenstelling; bijv. t a u -1 a i, zeeman. F. t a u, Mak. tau en tu, enz.

5. Tau, ter vorming van frequentatieven, vooral vóór woorden met prefix fai, bijv. taufaita, herhaaldelijk slaan. F. dau, N°. 1; eigenlijk hetzelfde woord als Tau N°. 1.

6. Tau (tau), oorlogen; taua, oorlog (taua,leger; doch tatau, twisten; pass. tatauria). Mal. taruh, O. en n. J. toh (uit ta'uh), en botoh, Tombul., "1 ont., Tond. w a ta r u, Ponos. w a t a r o, Bent. en Tonsaw. b at a r o, Mong. b a t a r u, Bug. b o t o, wedden; zonderling in vorm is 't Mak. b ó t o r o, waarin men, wegens het Bug., de r als ouderen sluiter moet aanmerken, en niet als overeenkomende met de r van taruh,wataruh, enz. In zooverre Mao. tatauria ook eene oorspronkelijke r bevat, laten deze

Sluiten