Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANVULLINGSLIJST VAN MAORISCHE WOORDEN.

Aha, wat? Indon. apa of sapa. Ah ati a; zie Sam. afaina.

Ara, namelijk.Jav. aran, Sang. arëng. Andere uitspraak van F. yada.

Au, in TU-I-au (z. d.).

Auaiii, rook. Vgl. Mal., Bat. u w a p, damp, wasem; Jav. u w a b. Het aanhechtsel i drukt een collectief begrip uit.

Awangawanga,angstig. Oogenschijnlijk verwant met N. J. wangwang, aarzelen; met prefix «, en aanhechtsel a n.

aweke, «to teaze, to be angry». Vgl. Jav. beka, gemelijk, verstoord, ambeka, plagen. Weke bevat wekaen i, op de wijze van kite, zien.

Awhi, «to draw near»; pass. van het transitief: awhitia. Jav. apit, insluiten van twee kanten; Day. h apit, geklemd. Als gewijzigde uitspraak hiervan is te beschouwen api-api, dicht aaneengesloten; apiti, aaneenvoegen ; zie Sam. a p i a p i, en vgl. hieronder Karapiti.

Eke, opgaan, bestijgen. Zie Sam. aè. De e der eerste lettergreep is ontstaan door eene verzwakking der uitspraak van a, gelijk o. a. ook in whenua, Sam. f a n u a. Daarentegen heeft zich de a gehandhaafd in wllanako, zie t. a. p.

Hapu, geslacht. Mak. s a m p u, van hetzelfde geslacht, neef en nicht.

hau, wind; hauhau, frisch; hau-hunga, vorst; hau-nui, dauw; hauhau-aitu, zich flauw gevoelen. Mak., Bug. s & u, damp, lucht, adem, as a u, frisch, aangenaam van gevoel; Tond. sao, Tonsaw. saho, dauw. Hiertoe behoort zeker ook wel h au n ga, reuk (vgl. Nederl. «lucht» in den zin van «reuk»). Zie ook Sam. sau.

HENGI,inKOHENGlHENGl,wind,= F.dangi.De*is Umlaut;de li schijnt

hier op Tongasche wijze den klank te vervangen waaruit zich de F. ö ontwikkeld heeft; doch het is ook mogelijk, dat het aan «cockneyism» is toe te schrijven; want zulk een onechte h komt nu en dan in t Mao. voor, bijv. in h i k u, staart, voor iku. pahengihengi, zacht koeltje. Het prefix p a beantwoord aan Day. en Mal. ba, O. J. wa, Vgl. Tengi.

hine, vrouwelijk; in tama-hine, vrouwelijk kind, dochter, tua-hine, zuster. Niet-geredupliceerde vorm van wahine, Sam. fafi ne (z. d.).

HUNA, verborgen. Dit is ontstaan uit h u n i a, passief van h u n i, k. v u n i.

Inohi, vischschubben. Gewestelijke uitspraak van unahi, Sam. unafi (z. u n a).

Sluiten