Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

De bronnen, waar ik bij de samenstelling van dit geschrift uit geput heb, zijn de volgende:

1. Nieuw Testament in 't Aneityum (.Intas-Etipup Mat u Iesu Kristo, Natimarid nja, im Natimi imyi-atamaig caija). Londen 1863.

2. A Dictionary of the Aneityumese Language. In two parts. I. Aneityumese and English. ii. English and Aneityumese. Also Outlines of Aneityumese Grammar. And an Introduction By the Rev. John ingl1s. Londen — Edinburgh 1882.

Voor 't Eromanga heb ik mijne gegevens verzameld uit de vertaling der Evangeliën van Mattheus en Markus. Toronto 1884. Verder heb ik geraadpleegd «Die Melanesischen Sprachen» doorH. C. von derGabelentz, (1860 & '73) waarin een gedeelte, van blz. 124—144, aan de taal van 'teiland Eromanga gewijd is. Ditzelfde werk was mijn eenigste bron voor de taal van Tana.

Voor de taal van Florida heb ik gebruik gemaakt van de vertaling der Evangeliën en der Handelingen (uitgegeven door de « Melanesian Mission »), Londen (zonder jaartal).

Van groot nut is voor mij geweest het bekende werk «The Melanesian Languages» door R. H. Codrington (Oxford, 1885), waarin een goed geordend, beknopt, maar toch betrekkelijk volledig overzicht te vinden is van de meeste zgn. Melanesische talen. Ook de «Dictionary of the Language of Mota» door denzelfden Schrijver en J. Palmer (Londen, 1896), is mij van veel dienst geweest. Had ik meer dergelijke woordenboeken van de naastverwante talen gehad, zoo zou ik vrij wat meer bestanddeelen van den Aneityumschen woordenschat tot hun ouderen vorm hebben kunnen herleiden en zoo in verband brengen met de overeenkomstige in de talen van Indonesië, Madagaskar en Formosa. Zoo als ze daar ligt, beschouwe men mijne Verhandeling als eene proeve, welke voornamelijk ten doel heeft de beoefenaars der Indonesische talen opmerkzaam te maken op 't belang dat de studie der talen van de Stille Zuidzee heeft voor de Maleisch-Polynesische taalvergelijking.

Sluiten