Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

itman en titngan, waarin de t een verscherpte d is, welke d op hare beurt de plaats had ingenomen van de /, evenals aan s e ij vooraf moet gegaan zijn s e i d j of s e i t j voor s e i 1 i, t e i 1 i.

Een gewoon verschijnsel in 't A. is dat k en n uitvallen tusschen een a en een i staande. Dus lai, trouwen (een man nemen), Mota laki, Jav. alaki, van laki, man. Zoo ook in het werkwoordsuffix ai, bijv. in egetai, voor aki, Fi. aki, Sam. ai, Mota ag, Jav. ake, Lamp. ki. In sommige gevallen is a i of o i = a n i, bijv. in a 1 m o i. Een duidelijk voorbeeld dat n tusschen « en ! uitvalt is vai, voor, wegens, bijvorm van vaing, beide uit ouder vani; ook van in van he, waartoe; Erom. vëng, vën, Flor., Tasika vani, aan. Vgl. ook Flor. vani, Sam. fai, Sumb. peni, zeggen. In de Polyn. dialekten is de uitstooting van de «in dezelfde omstandigheden ook zeer gewoon; bijv. in 't zooeven aangehaalde Sam. fai; voorts in a i t u, een geest, Mao. aitu,anitu. Uitlai voor 1 aki is op te maken dat de neiging om k en n uit te stooten reeds opgekomen is in een tijdperk toen de hoofdregel dat eindmedeklinkers wegvallen nog niet bestond. Het accent van 4ki en ó.n i bleef van zelf op den tweeklank, door samenvloeiing ontstaan, rusten, en daardoor de uitgang gespaard.

Een algemeene regel is het, dat een nasaal, gevolgd door een medeklinker, verdwijnt.

Om de verhouding aan te toonen, waarin de medeklinkers van 't A. staan tot de daaraan beantwoordende in eenige van de verwante talen, diene 't volgende vergelijkend overzicht, hetwelk, al is het geenszins volledig, toch een leidraad verstrekt bij de woordvergelijking.

A. Erom. Fi. Mota. Sam. Mal. Jav. Tag.Bis. Iban. Bug.

l.d d ó s -|— d r 1 g s

2-d ss s s s s s(+)

3-h s ó s dj r(d) d d dj

4-h s s s s s s s s(t) s 5"-h v v v f b w(b) b b w(b) 5b.h v v f pp p(f)

6.v v v v f p p p p(f) p

7.j d dr n l(Mao.r) d d,r d d

8.dj d s d r 1 g

9.+ 4~++ + r"f"g g

l°-g k k,g g,k (Mao.k) k k k k k

H-t t t t t t t t t t

12.t t t t t t t t t t

13.p p,w b q p b w,b b b w

14P P(?) ? P P P P p p(f)

Sluiten