Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Erom. Fi. Mota. Sam. Mal. Jav. Tag.Bis. Iban. Bug.

15.s s s s s

16.f- v- w- b w b b w

17.f- v- v- f- p- p- p- p- p-

18.-k -k,-ng k,ngk k k(ngk) k k k

19.dsoms=t

20.d (T + dj d 1 r

21.r d-,r r r l(Mao.r) d r,d d-,r d-,r d-,r

22.-h r r r l(Mao.r) d r 1 d

23.-d s<ïs sssss

24.w w p w w u,uw u,uw uw

25.y w w w u

Tot staving van de juistheid der in deze tabel vervatte klankvergelijking volgen hieronder voor elke reeks enkele voorbeelden.

1. A. hed, hoeveel; Fi. vida, Mata visa, Sam. fia, Jav. pira, Tag. ila, Bis. pila, Iban. piga; Erom. heeft met omzetting deve, evenals Fagani sifa, Wango siha. De Mal. vorm, die verloren is gegaan, moet pida (d. i. pida) geweest zijn, blijkens Balin. pida. Een ander voorbeeld is ida, naam, Fi. yatJa, Mota sasa, sa, Oj. ngaran, Nj. aran, Tag. ngalan, Iban. ngagan,Bug. asëng; in Fag. luidt het woord ata, Araga iha, Mak. aseng, Tomb. ngaran, Sang. arëng, Day. ara, Sumb. ngara, Malag. anarana, Sid. Formos. nanang, enz. Hierbij behoort misschien ook gedo, rat, Fi. gado, Mota gasuwe, Sesake kusuwe, Ysabel kusiMaori kiero, Whitsuntide garivi; op Ceram is kiedo, Ambon kusu, Menado kusoi, kusee de benaming van een soort buidelrat; de vergelijking is evenwel niet volkomen gelijk aan 't vorige voorbeeld, dewijl Araga hierin een r, in 't vorige een h heeft; in 't W. van Indonesië is 't woord geheel onbekend.

2. A. eding, zon;Fi. singa, zon,daglicht;Mota singa, schijnen, singar (uit singari), beschijnen, Mal. sinar, Mak. singara. Ook Wango en Fag. hebben sina, Motu dina.

3. A. has, slecht; Erom. sat, Fi. da, Mal. djahat, Bis. daot, Bikol raot, slecht, karatan, slechtheid; Bug. dja, Saleier daa, Alor data; in 't Oj. heeft het woord zich gesplitst in rahat, karahatan, verwond, bezeerd, en dahat, zeer, dus met denzelfden begripsovergang als in onze taal, doch in twee wisselvormen. Mongondousch moraat, Ponosakansch mohaat, slecht. Uit de s van A. has moet men opmaken dat het ontstaan is uit hati, eigenlijk een wkw. vorm; zoo ook schijnt Motlav het doorUmlaut ontstaan te zijn uit hati; nog andere vormen geeft Codrington o.c.p. 39.

1 Voor nog andere talen z. Codrington o. c. p. 48 onder Rat.

Sluiten