Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huma. Ja, bloed, voorjaa, Mal. darah, Iban. da ga, enz.; z. bij 7.

10. A. gaing, eten, uit gani, (Erom. onregelmatig eni, oni, Tana ani), Fi. kani, Mota gan, Mal. (ma)kan, Jav. st. kan, Tag. kain, Bis. kaon, Iban. kan. Gama, ons (excl.), Erom. kam, Fi. kei, Mota kam am, Mal., Oj., Tag., Iban. kami, Bug. këng. Gedo, rat, heeft ook g in Fi. ga^o, Mota gas uwe; in deze laatste taal is MP. £ trouwens gewoonlijk^ geworden, o. a. in iga, visch = IKAN. Ga ij a, ons (incl.) beantwoordt aan Erom. kos, Fi. keda, Sam. ita, Mal., Oj. kita, enz.

11. A. taing, weenen; Erom. tëngi, Fi. tangi, Mota tangi, Sam. tangi, Mal., Jav., Tag., tangis, Iban. tangit.

12. A. eget, zien, okesi(uit oketi). Sam. ite, Mao. kite,Jav. was-kita, Tag., Bis., Bik. kita, Bug. ita, makita. Ata, ta, mensch, in atimi, Erom. eteme, Fi. tamata, Mota ta-nun, ata, Alor ata, en in debeteekenis van slaaf: in Mak., Bug., Tomb., Sang. In geen van deze talen wordt de linguale t onderscheiden van de dentale, maar dat de t linguaal is, blijkt uit Lifu a t r e, Tana a r e m a n a.

13. epeing, nacht, poing, donker; Erom. pu-morok, Fi. bongi, Mota qong., Sam. po, Jav. wëngi, Bug. wënni. A. par, om te, Erom. wor.

14. A. apol, kleven, Mota pulu, gom; kleven (intr.); pulut, kleven (trans.), Sam. pulu, gom; puluti, lijmen; Jav. pulut, Iban. fulut, (pass. pinulut); ook in de beteekenis kleefrijst Mal., Day.; honig, Tag., Bis. Uit is een van de zeldzame gevallen dat een oorspronkelijke/ in de Polyn. en zgn. Melan. talen om zoo te zeggen onverschoven blijft, het is echter de vraag of men niet moet aannemen dat de p ontstaan is, niet rechtstreeks uit M P. pulut, maar uit een verzwakt wulut of bulut, want verwisseling van bijv. Jav. ƒ en vu komt voor, o. a. in Oj. wëntang = pëntang, spannen, ook van/en b, bijv. Nj. bagëlen en pagëlen; bakupon en pagupon. Opmerkelijk is het dat Day. heeft s a m b u 1 u t, lijmstok. Een ander voorbeeld in 't Polyn. is Sam., Mao. papa, plank, Mal., Tag., Mak., Sund. papan, waarvoor Malag. regelmatig fafanS. heeft.

15. A. se (voor seh), nederwaarts; Erom. sip, sep, Mota siwo; vgl. Fi. subo. De s ontstaan uit t gevolgd door e of z'komt hier natuurlijk niet in aanmerking.

16. A. afwe, pagaaien; Fi. voóe, Mota wose, Sam. foe, Bat. borsi, Day. bësai, Bis. bagsai, Sund. boseh, Bug. wise. Afwe is ontstaan uit afohe, dat na 't wegvallen der h werd afoe, eindelijk afwe; wat de reden is dat het accent blijkbaar op de e rust, is niet met zekerheid te zeggen; vermoedelijk trok de lange klinker, oorspronkelijk ai, 't accent tot zich. Een verbinding fw vertoont ook Erom. fwaki, ëfwaki, bidden, Tana fuage, welks oorsprong mij echter onbekend is.

Sluiten