Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tief alimunan; in beide woorden is 't eigenlijke suffix an en wat den overgang van n in k betreft, dit heeft zijn tegenhanger in zulke vormen als Jav. tako-k-ake voor takonake; kato-k-ën voor katonën, e. dgl. Deze k is niets anders dan een klank die zich vormt nadat door 't uitvallen van een 11 tusschen twee klinkers een hiaat ontstaan is, en is een bewijs dat de neiging tot uitstooting van een n in de gegeven omstandigheden, welke in de Polynesische talen en 't A. zoo sterk ontwikkeld is, in mindere mate ook in 't Javaansch bestaan heeft. Uit de half opgeslokte k is een volledige k ontstaan, en hieruit later een g in A., Mota, enz.

Onder de bijwoorden vindt men veel samengestelde uitdrukkingen; bijv. serai, beneden hierheen, van se, eig. seh, en mi, uit mai, herwaarts; sepam, uit se en pam (= pan mai); sepangko, beneden ginds, uit pan -f- ko; sepamki, beneden hier, uit pame + ki; een voorbeeld van dit laatste is: napu ateugse aiek sepamki, gij zult nederzitten hier onderaan, Luk. 14, 9. Ubose, diep beneden, uit ubou, ubo, diep, omlaag, dat zelf bestaat uit u, te, en bo, bou.

Sluiten