Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

transitief gekenmerkt wordt; 't geheel in den oudst bereikbaren vorm hersteld is a'dëngë'i.

Ahnces-AHNGES, to scratch on the ground. Vermoedelijk niets anders dan een andere uitspraak van Anged.

Ahlau ijo, naar buiten gaan; a. j a i, opgaan; a. s e, naar beneden gaan. Lau — Fi. lako, Rotuma lao, Esp. S. lago, Fag. rago, Bis. lakau, lomb. lako, Bug. lao; O. en Njav. laku, gaan. Het pref. ah, waarvoor men ook vindt e h (z. Ehlau) zal wel pa wezen, al beteekent p a 1 ak u in 't Jav. vlucht, vluchten.

Ahled, to spread a cover, waarvan EilLED, to pave, slechts een andere uitspraak is; z. d.

Ahlo, verbannen, verjagen; Erom. a 1 o.

Ahni, uitdooven, eindigen, doodmaken. De eigenlijke beteekenis zal wel wezen «afmaken», want hni is = ehni, vol, Erom. veni, O. en Njav., Mal. p ë n u h. Ehni, dat bij Inglis ontbreekt, komt o. a. voor in: kis e t i ham ainyak par auahas itai, jai kis ham ainyak par ango ehni, ik ben niet gekomen om te voltooien, Matth. 5, 17;iswateduaraprap ehni iran aien, toen hij alles opgemaakt (ten volle verkwisf) had, Luk. 15, 14. Vgl. de opmerking bij ADAHPUPNI. Behalve pën uh, enz. vgl. men Flor. vono, vol, vonagi, vol zijn met; Tag., Bis. pono, Malag. feno.

Aho 1 of Oho, vrucht dragen; uit pref. u(o)enho, dat in den volleren vorm ohua bewaard is wanneer het verbonden is met het possessief-aanhechtsel, terwijl het dan tevens een voorslag aanneemt, omdat een woord niet met hwa kan beginnen. Aho is letterlijk Oj. awwah, Nj. awoh, van w wah, wo h, vrucht; Flor. vua,ovua-n (zijn vrucht), anders vu o, wkw. Praes. mampuo, vrucht dragende; Fi. vua, Sam. fua, Mao. hua, Mota woa, wo (doch wkw. uwa); Mal. buwah, Malag. voa, Gilbert-eil. ua. Sumb. uwa, Tomb. wua, Bent. woa, Iban., Day., Tonsaw. bua, enz. ahok-jai = ahak-joi.

Ahola of ahula, helder, duidelijk. H o 1 a is vormelijk = Fi. v o 1 a, geteekend; vola(d.i. vola-j-suff. an), merken, schrijven, doch Sam. afola, Jav. wëla is «duidelijk zichtbaar». Intusschen kan dit wëla alleen dan met hola, vola identisch wezen, als een medeklinker, en wel de gutturale triller afgevallen is.

Aholai, inlichten, duidelijk maken; van 't vorige met suff. / of n i, synoniem van a n; dus feitelijk = Fi. vola.

Ahosji of ahusji, villen. Hos = Fi. votfi in votfi-a, villen,Sam. foe. Wat j i hier moet verbeelden, vermag ik niet te zeggen.

1 Aho ontbreekt bij Iiiglis, maar wordt opgegeven bij v. d. Gabelentz o. c. p. 81.

Sluiten