Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landwaarts ingaan; uit apa en hai, Fi. dake, opwaarts;Tomb.,Tonseasch sake, Tag., Bis. sakay, Iban. takai, Mongond. takoi, Sam. aè, opgaan, bestijgen *, Erom. sah of sak, opwaarts, op.

Apam, komen; uit apa, gaan, en m, voor me (mai), herwaarts. Mota

vano ma. Fate fana mai of bana mai.

Apan, gaan, gaan naar. Uit pref. a' en van, ouder wana. Erom. avan, Tana even; Mota, Maewo vano, Volow vono, Leon, Motlav, Oba, Gog, Norbarbar, Esp. S. van, Fate fana of bana, Sikka bano, gaan; Tomb. wana alleen gebruikelijk als voorzetsel: «naar». Niasch (mo)fano. Favorl. Form. pana, heengaan, ook: naar, wijzen op een variant pana.

Apapa, gelijkstaande, gelijk. Oj. en Nj. sawawa; tz.; feitelijk komen de prefixen a, met, en sa op hetzelfde neer; wawa is de st. van «dragen»; apapa en sawawa beteekenen dus eigenlijk «van hetzelfde gewicht, dezelfde gehalte». Van een ander woord voor «dragen» komtin'tjav. bobot, (tegen een ander bestand, portuur).

Apapanes of Apopones = Ahpopones, z. d.

Aparo, verdeelen. Het zal wel «in tweeën deelen» beteekenen. Uit a en varo = Jav. paro, verdeeling in tweeën; amaro, in tweeën deelen.

Apas, andere uitspraak van Apos, z. d.

Aping, donker. Ping is een andere uitspraak van poing, donker; z. d.

en Eping, Epeing, nacht (onder de N).

Apitag, volgende; mv. epitpitag (voor epitapitag). Uit ape of api en itag, achter, achteraan; ape is te vergelijken metErom. ve, gaan; vgl. Mota vitag, bijv. toa vtag (voor vitag), achterlaten, waarin vi echter

een prefix zou kunnen wezen. _

Aplo, rood gloeiend, als steenen voor den oven. De vraag is of het niet eigenlijk «wit gloeiend» moet heeten, want het woord lijkt sterk op Fi. budo, Bis. mafulau, Tag. mapudao, Iban. mafurau, Rottineesch fu-

lak, wit. .

Apnyin, dag, morgen. Het eerste gedeelte herinnert aan Tag. hapon,

dag; doch yin is duister.

Apol, kleven. Van den stam die in Mota luidt pul, gom, vogellijm, waarvan afgeleid pulut, doen kleven; Sam. pulu, kleverige stof, lijm; puluti, lijmen; Oj., Nj., Tomb. pulut, vogellijm; Bat. pulut, vogellijm; Tag. pulut, honig; Iban. fulut, kleverige honig. Mal., Day. pulut is «kleefrijst» ; een merkwaardige variant in Day. sambulut, lijmstok.

Apos dragen;baren, voortbrengen;landen.Jav. momot, dragen,laden;

momotan, zwangerschap; van een stam wot, variant bot en wrat, dus oorspr. wë'at; Sikka bua, baren, Flor. (va)hua. Vgl. ook Bat. borat daging, zwanger. De stam Mal. b ë r a t, Tag., Bis. b o g a t, Sang.

Sluiten