Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ATUPUN, beginnen, scheppen. Uit a t i, maken, en upun = uhun; z. OHUUN, onder de N.

atwakam, vasten. Erom. tovokom oftevokom. Beteekent eigenlijk zich spenen van voedsel, want Atwan (I, atwa) n'ided (zog) is «spenen» (een kind). Erom. kom, A. kam is Mao. kome of kam e, voedsel; tame, eten. Van denzelfden stam, (ëmai), is Bis. homai, Iban. ammay, Sang. 6me, Benten. mai, Bat. ome, eme, Lamp. me, rijst. Voor verdere verwanten, z. Aman, tong, onder de N. T w a, Erom. tovo of tevo is te vergelijken met Jav. tuwang, towang en towong, nalaten, ophouden met iets.

Aua, zgn. verbaalprefix. Onjuist; het is = Mal. buwat; zie hieronder Auati.

Auan'imtan, koopen; aua rimtan n'itai, Luk. 9, 13. doch bij Inglis: aura rimta itai, mv. I m t a is «prijs»; eig. oog. Z. Imtan, onder de N.

Aua rohra i, to utter a voice. Kan niet juist wezen, want «a voice» of «de stem» is n ' o h ra n , terwijl r o h ra mv. is; het is dus «kreten slaken». Zie Oiiran, onder de N.

Auata, heet een prefix; in strijd met wat volgt: auata alupas; auata irai tas, enz. Als beteekenis wordt opgegeven : «little ; marking increase or decrease». Niettemin wordt Auata irai tas vertolkt met «to repeat»; auata asja aignaing met «selfish; working only for self». Blijkbaar weet de woordenschrijver niet recht wat auata is, en moet men trachten uit den vorm van 't woord den zin op te maken. Auata bestaat uit pref. a\ uat = Oj. bwat, Nj. bot, en suff. an. Abwat is «zwaar, sterk, zeer»; bob o t is o. a. evenredigheid, verhouding. Dit leidt tot de gevolgtrekking dat met auata bedoeld is «betrekkelijk»; auata elva alupas is «biggish, not very big», hetgeen op hetzelfde neerkomt als «betrekkelijk dik». Auata asja ai g n a i n g vertoont geen spoor van «little»; asja aignang alleen heet «to mark; to measure; to weigh »; a u a t a t i m i (d. i. auata en a ti m i, de menschen) «misdadig». Hoe dit alles te rijmen? Hetzij door aan auata de beteekenis toe te kennen van Jav. angaboti, iemand bezwaren; angëbotëboti, iemand overlast aandoen; of, wat mij waarschijnlijker dunkt, door auata te vergelijken met Mal. buwat, iemand kwaad doen.

Auati heet niet te verschillen van Auata, en dit lijkt aannemelijk, dewijl de suffixen an enf gelijkwaardig zijn, maar de beteekenis «little» wordt door de volgende woorden gelogenstraft. Auati imrainG-imraing is «to behave rudely» ; dit imr. is hetzelfde als i m ri n gi m ri n g, proud.angry; sullen, rough. Auati moet dus, zou men zeggen, zoo iets als «to behave» uitdrukken. Dit is zeer wel mogelijk, want auati, voor awuati, is het met suffix i voorziene aua, doen, maken, dus «doen, handelen jegens

Sluiten