Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(iemand)» ; Mal. buwat, zonder suffix, ook «behandelen, iemand kwaad doen»; buwatan, behandeling; Niasch buabua, gedrag. Mogelijk is ook in 't bovengenoemde Auata asja aignaing, working only for self, auata als «slecht behandelen» bedoeld, nl. bij het toemeten. Het wkw. zonder suffix «enanis = Mal. buwat, doen, maken ; het komt ook voor als hulpwoord voor de causatieve beteekenis, volkomen als in 't A.; bijv. buwat ringan = ringankan, verlichten. Dezelfde stam als Mal. buwat isTag., Bis. buhat, werk; Malag. voatra, mamboatrS, regelen; Niasch buata (= Mal. buwatan), maaksel; buabua, gedrag.

AuiL (in gauij), aanbinden (een vischhoek). Mota vil, to bind round, to tie strongly; v i 1 i t, to bind firm. Vgl. ook Tornb. w i w i 1 i t, draad.

Au I wai, water-courses; mv. van n ' au in wai; z. Wai onder de IN.

AUOG, dull; obscure ; hazy ; grey. Vgl. Sund. hawuk, grauw, grijs; Oj. ahawuk, onduidelijk zichtbaar; mahawuk, donker; hawuk, 't nevelachtig zichtbaar zijn. Auog moet tot uitgang an gehad hebben. Daar adjectieven ook met kan gevormd worden, zou het mogelijk wezen dat de stam eigenlijk is auo = Os. hawu, asch ; van een uitgebreiden vorm is Jav. këlawu, kulawu, aschkleur, grauw, grijs, vaal. Day. hawo is «motregen».

AUOH, heet een verbaalprefix te zijn, met de beteekenis «to cause, to make». Uit de volgende artikelen, o.a. auoh in tak esenge, to teach differently» ; a u o h t a k a n g o, to change» e. a. blijkt, dat a u o h een wkw. is, en wel in beteekenis overeenkomende met aua, maar de vorm er van is onverklaarbaar.

AüUN, woest; in tup auun, woestijn. Mota wou, woest, verlaten; misschien = Erom. w o k o n, verlaten, niet bezet, woest; n'uru wokon, woestijn. In auun, wou zou dan een k uitgevallen zijn, terwijl in A. daarenboven 't woord een prefix heeft.

Auwe, awe, wee! Erom. owi.

avamud, to break; to arrange cloth. Uit ava = aua en mud, Fi. m u su. Vgl. Alamud en Asjamud (Asuamud, Asvamud).

Avapilaing, to twist. Vgl. Atpilaing (ook Asvapilaing), to twist.

Avi, to press. Uit een w. v i, ouder p i t, dat geredupliceerd Jav. p i p i t is, met de beteekenis van drukken, persen, pletten. Onregelmatig Mota p iping, to close, press upon ; uit p i p i en suffix n i.

Avi se, nederdrukken; openbreken (een deur). Se is «onder».

B.

BlLI, promiscuously. Misschien slechts andere uitspraak van den stam van pilaing, daar atpilaing en Sam. filo, «vermengd met» beteekent. Doch de i des uitgangs is dan bevreemdend.

Sluiten