Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Etling, eten. Eig. slikken. Uit etlëni, etëlëni, st. tëlën met suff. i. Z. bij Ehtele.

Etman,(zijn, haar, de) vader. Uit tama, vader, en possessiefaanhechtsel van den 3 ps. enk. lama, (Sam. tama, uit tamang) is zóó algemeen verbreid, dat voorbeelden onnoodig zijn.

ETNEHRI, opnieuw koken. Etni uit st. tunu; vgl. Etning. Hoe ehri «opnieuw» kan beteekenen, is duister. Met het prefix ehr, ehri, kan het kwalijk samenhangen; met ehri, heet, als water of ijzer, ook niet, tenzij er een onnauwkeurigheid in de opgaven schuilt.

Etpon, (de) grootvader of grootmoeder, voorzaat; mv. retpon, z.blz. 166.

etwan, de broeder, zuster. Twa, tua in Fi. tuaka, oudere broeder (uit tua en ka, Jav. ka = kaka, Sund. ka =^: aka, Day. aka en kaka, Tag., Iban., Makass., Bug. kaka, op zich zelf «oudere broeder» beteekenende), Mao. tuaka, Sam. tuaè, Tomb. t u ar i, Mota tu tuai.

Eugaij, opgraven, bijv. wortels. Z. Ugaij. — Eugen, z. Egen.

EüGSIMRING, zwijgend; onbekend met de taal die gesproken wordt. Eugse is «mond»; imring, sullen, rough, coarse. De geheele uitdrukking zal dus neerkomen op wat wij noemen «met den mond vol tanden», doch de opgegeven beteekenis van «zwijgend» is verdacht, daar 't woord, kennelijk hetzelfde is als Egsimraing.

EüGSUPO, soldaat. Het eerste bestanddeel dezer uitdrukking is duidelijk genoeg; z. eugse; upois mogelijk een andere uitspraak van u pu, volk, dat evenmin als upo-upo, laag, nederig, niet recht past. Er schuilt dus wellicht een geheel ander begrip in u po.

No (= G).

Ngei, adj. what taste? Et ngei mu? is the fish sweet or bitter? Deze vertolking kan niet goed zijn, daar door één woord geen dilemma uitgedrukt wordt. Vgl. Jav. gurihofgureh, zacht zoet, lekker van smaak. De r, hetzij oorspronkelijk de gutturale triller, of dit geworden door verloop, kan licht uitgevallen zijn, en de overgang een u in i of e in A. niet beveeemdend; vgl. o.a. eora = Mal. rumah,

H.

Hadin, de maag, 't hart. Tag., Bis. atay, Ponos. atoi, Benten. atei, Tomb., Tont., Mao., Marq. ate, Oj., Mal. hati, Sund. hate, Day. at ai! hart, lever, Sund. hulu hate, maag. De d van hadi moet zich ontwikkeld hebben uits, want ti werd in A. regelmatig si; de secundaire j is dus behandeld alsof ze oorspronkelijk was. Of de h werkelijk de voortzetting is eener oude h of te wijten aan «cockneyism», is niet licht met zekerheid te zeggen.

Sluiten