Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarvan sumëlang, in twijfel, ongerust zijn; numëlangi, in ongerustheid zijn over, bevreesd zijn voor iets ; Oj. s ë 1 a n g vertaling van Skr. samgaya, sandeha, twijfel, aarzeling. Imtita atimi, schuchter, bevreesd, is een samengestelde uitdrukking; imtita, vormelijk = Kawi matintang, en atimi, menschen.

In.

Van de substantieven welke bij Inglis als met In beginnende opgeteekend staan, is in de volgende lijst In weggelaten, daar dit lidwoord enk. in 't geheel niet een deel van de woorden uitmaakt. Daarentegen is het possessiefaanhechtsel n bewaard, omdat het van belang is te weten welke klassen van substantieven dat aanhechtsel aannemen.

Gai, boom. Mal., Oj., Nj., Day., Makass. Tont., Iban. kayu, Bat. kayu (Tob. uitspraak hayu), Malag. hazu, Alor kadjo, Bug., Sawu adju, Fi., Buru kau, Sang. kalu, Tag., Bis., Bikol kahoy, Sund.,Tomb., Aru kai, waarbij zich aansluit Mao. kai; een vorm zonder k en u vertoont Kei, Roti, Letti ai, Ceram aia, Ambon aii. Vgl. boven bij Imlai de stammen lai en 1 ay u.

Gap (ook Gaup), of Gop.vuur. Fate,Sesake kapu, Api kapi, Whitsuntide gapi. Codrington o. c. p. 68 vergelijkt dit met Oj., Tag. apuy, Malag. afo, Mal. api enz. Hiervoor pleit de i in kapi, gapi, doch evengoed zou het kunnen samenhangen met Sund. hawu, haard, tot hetwelk het in dezelfde verhouding zou staan als bijv. Mal. kapur, kalk, tot Tag. apog, Oj. hapü, enz.; kayu tot Bug., Sawu adju; kai tot ai. Tomb. awu beteekent tegenwoordig «kamer», maar eigenlijk is het «haardstede», blijkens ka awu, echtgenoot, d.i. haardgenoot, die dezelfde haardstede heeft. Ingeval gap, enz. met hawu te vergelijken is, zou de overgang van beteekenis dezelfde wezen als in 't Italiaansch fuoco, Spaansch fuego, Fransch feu uit focus.

Gat, korf. Fi. kato, korf, doos.Jav. kan tong, Day kan tong, zak, beurs.

Gat adngaing, hoed. Uit gat en adngaing, 'thoofd bedekken.Dus heeft gat een ruimer beteekenis dan die van «korf». Adngaing is een andere uitspraak van aden ai ng, verbergen.

gauaij, vischhoek. Vgl. Iban. kawit, haak, vischhoek, harpoen ; Tag., Bis. haak, vischhoek; Mal. kaït, haak; Bat. kahit (spr. liaït), vastgehaakt ; Sund. kaï t, haak, weerhaak, Malag. h a vi t r&. Vermoedelijk staat gauaij voor gauij, en heeft het een klinker i afgeworpen, of wel gau is uit g a u i t ontstaan en heeft daarachter een woord, van niet te bepalen beteekenis, gestaan.

Gaupda of Gopda, regen. Upda is een omgezet wuda, en 't geheel

Sluiten