Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Erom. tiame bevat hetzelfde woord met toevoeging van me, hetwelk aan ti, Eng. something, de beteekenis geeft van «anything» : Vgl. aanmerking bij Atimi hiervóór.

obohtan, aarde. Tan = MP. tanah, grond. Voor oboh weet ik geen zekere verklaring: Fi. vuravura, wereld, aarde; Flor. vure, volk; Singkansch Formos. purugh, land, schijnen te ver af te staan; Jav. ambah, 't begaan worden, is mogelijk verwant; 't geheel zou dan zoo iets als «begane grond» beteekenen.

OFON, de navel. Gewestelijke uitspraak van OPOH; z. d,

ohatang, hemel. Vgl. Iban. batangan, bovenverdieping, Day. batang langit, hemel.

Ohau = Ahau, zeeschildpad, zie hiervóór.

ohoan of ohwan, de vrucht; mv. ohoa i, vruchten van. Erom. ovua. Mota wo (uwa). Fi. vua, Sam. fua, Mao. hua, Gilberts-eil. ua, Malag. voa, Day. bua, Mal. buwah. Oj. wwah, Nj. woh, Sumb. uwa, Iban., Tonsaw. bua, Tomb., Bare'e wua, Benten. woa, Buru fua-n, Niasch bua; enz.

ohos, pisang. Oj.,Tomb., Sumbawa, Lamp. punti, Makass. unti, Malag. ontsi, Oud-Malag. afunti, Ceram vuri, Moa, Letti udi, Roti hunij Fi. vudi.

ohran, de stem, klank. Erom. sora (nasoran, zijn, de stem), dat slecht toevallig met Jav. swara, aan 't Skr. ontleend, overeenkomt.

OHU, begin, oorsprong, oorzaak, grondslag. Fi. vu, basis, wortel; A. n'ohu au i gai, de wortel der boomen, stammen, Matth. 3,10; Luk. 3,9. Tana kupun, beginnen, Moeielijk uit te maken of ohu identisch is met Day. u p o n, stam, boom; of met den vorm in Sang. p u n g, Bug. pong, Iban. f u n, begin, stam, of eindelijk met Oj., Bis., Mal. puhun (p o h o n), begin, stam,boom; Tomb. puuna, Tag. puhunan, eerste. Aldezevormen zijn varieteiten van een en denzelfden wortel p u u n. Als identisch met A. o h u is te beschouwen Erom. o b u m , begin, voor o b u n.

ohun, 't lichaam. Is hetzelfde woord als 't vorige; vgl. Mal. batang, stam, met Jav. batang, lichaam.

Ohwan aping, oogappel. Eig. de donkere (zwarte) vrucht (z. Ohoan) ; a p i n g, adjectiefvorm van ping, al. p o i n g, donker.

okoro, erf, hof. Fi. koro, woonoord, dorp, stad; Sam. ólo, burcht. Koro, gewestelijk kolo, is zeer gewoon in plaatsnamen. Sesake koro is «omheining», en dit komt overeen met Jav. kurung, omheining, waaruit zich de beteekenis van omheinde plaats, stad (vgl. Engelsch t o w n met ons tuin) van zelf laat verklaren. In 't algemeen ligt in Oj., Mal., Sund., Makas. kurung, Tag. kulon, Day. kurong, Bug. urung de betee-

Sluiten