Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kenis van «insluiten». Erom. u ru , land, heeft de k aan 't begin verloren, gelijk Bug.

Omomot, gras. Mota mot, bush, m o t m o t, forest.

Omunjop, zeestrand, Matth. 13, 2; bij Inglis in Eng.-An. Dict. omun j ap. Misschien verbasterd uit o nu'n j op, zeezand; Sam., Mao. one, Oj. h ë n i, Sang. ë n e, Moa, Letti ë n i, Binongko h o n e, Niasch ene, Buru e n a, Bare'e b o n e, Alor t a - n i, zand.

Opan, tijd. (Zie de Aanvulling op blz. 285.)

Opoh, navelstreng; slechts een andere uitspraak van ofo, navel. Fi. vido, vicïo-vi<Jo, Tag., Bis. pusod, Formos. puso 1, Oj., Nj., Day., Tomb. pusër, Ponosak. pusor, Mongond. putod, Iban. futad, Mal. pusat, Malag. foitra, Saleier posö, Sumb. pusu, Bug. posi, Makass. po t j i, Buru p usen, Bare'e puse, Aru v u sa, Kei vu h ar, Alor ko pohor o, Borowahing t a - p u h e, Sang. p u d e, navel; Sund. pusör, Niasch fus ö, ook «navelstreng». Eigenaardig afwijkend van de gewone klankontwikkeling heeft Mao. uho, Sam. uso, navelstreng; even onregelmatig is Mao. pito, Mota puto, navelstreng. Vormelijk, niet in toepassing, komt met Sam. uso, Mao. uho overeen Rotti. usek, Timor osa, Ambon useu'n, Kisar, Moa ohor-ne, oh ar-ne. Die onregelmatigheden zijn waarschijnlijk een uitvloeisel van de neiging om door een kleine wijziging van klank een verschil — bijv. tusschen navel en navelstreng — aan te duiden. Ook 't A. vertoont twee vormen, waarvan opoh te herleiden is tot een ouder wus-, nagenoeg wat men aantreft in Mao. uho, Sam. uso, terwijl ofo uit foh-, ouder pus- is voortgekomen.

Uh, obi. MP. uwi, huwi.

Umri, haar. Erom. ovli, Mota vulu en u 1 u, Sam. fulu, Mao. h u ru, haar, hou, veêren; Fi. vu 1 u, (afl. vu 1 u a, schaamharen), Oj., Nj. wu 1 u, lichaamsharen, veêren; Mal. bulu, Malag. volo, enz.

Umu, visch ; in de bijbelvertaling Mu. Erom. o m u , S. Cruz o.

Up, volk; ook Upu. Erom. ëmpu, schare; Lamp. umbul, dorp;Jav. ombol, troep.

Upsi, zaad; Upsikman, vinger. Erom. ovse, ovsi, zaad; Mota pisu, vinger. Hieruit blijkt dat de oorspronkelijke beteekenis van upsi niet kan wezen «een zaad», maar zoo iets als uitspruitsel, spruit; kiem, hartje; vgl. Skr. pallava, uitspruitsel, maar karapallava, vinger. Hetzelfde woord als upsi, Mota pisu, Erom. ovsi, is Tag., Bis. puso, bloesem, hart; Day. puso, bloesemknop; Iban. f u t u, spruit van den pisang-tros; Tomb. bloesem, hartje.

Upsi n ohos, a wart. Vgl. Iban. fu t u, cogollo del pldtano, que cuelga del racimo.

Sluiten