Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit het noorden komende eene zuidelijke bocht maakt. Het voorzichtigste is, de bijzonderheden, waarin de navolger van zijn voorbeeld afwijkt, voor louter verzonnen te houden.

Wanneer we alles wat uit verschillende bronnen is aangevoerd, overwegen, dan kunnen we ons niet verhelen, dat er in de berichten verwarring heerscht. Desniettemin maken ze, in hun onderling verband beschouwd, een zekeren indruk, dien ik trachten zal zoo bepaald mogelijk in woorden te brengen: 1° Suvarna-dvïpa en Yava-dvïpa waren volgens de heerschende voorstellingen één; 2° twee oorspronkelijk verschillende eilanden werden met elkaar verward; 3° Suvarna-dvïpa in eigenlijken zin is Sumatra, Yavadvïpa in eigenlijken zin Java; 4° Sumatra (of een deel ervan) en Java werden als één geheel beschouwd, wellicht omdat ze in één staatkundig verband stonden; 5° Met Yavakoti, «de punt van Java», werd eigenlijk de oosthoek van Java bedoeld.

Sluiten