Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat kalmer ballen te kneden, zoekend naar een mikpunt.

„Hallo jongens V riep Piet Parker, „kom maar op! en ik zal je voor iederen bal er tien teruggeven r

„Kom, kom, Pietje, snij nu maar niet zoo op !" plaagde een grootere jongen, Hans van Zetten, „je bent wel een groote schreeuwer, maar we zijn heelemaal niet bang voor je!"

En tegelijk kreeg Piet een sneeuwbal op zijn neus, die lang niet mis was. Piet werd nu het mikpunt van alle jongens, en als hij voor iederen bal er tien had moeten teruggeven, had hij wel een week vacantie mogen vragen om ballen te maken.

„Haha!" lachte Toon Wilkers, die evenals Piet in de vierde klas zat, „hebben we je eventjes te pakken, vadertje ? Hier heb je er nóg een, en diè is voor je verjaardag, en dié voor je kerstmis !"

Piet, nu van alle kanten met sneeuwkogels gebombardeerd, trachtte zich uit alle macht te weren, maar ze gunden hem geen tijd, ook maar één bal te kneden.

„Halt, jongens! nu is 't genoeg!" riep eindelijk Hans van Zetten. „Piet heeft er nu voor zijn praats

Sluiten