Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Piet schrikte geweldig, liet z'n griffel vallen.

Meester nam z'n lei, staarde den jongen met verbazing aan.

„Nog niets ?"

„Meester, ik — ik — heb..."

„Nog lui op den koop toe! Je blijft om twaalf uur je sommen maken, en niet naar huis voor ze heelemaal af en goed zijn."

Piet bukte zich over zijn lei en trachtte met geweld de tranen te weerhouden, die hem in de oogen opwelden. Maar na schooltijd wierp hij zich met verdubbelde woede op de sommen, waarvoor hij echter tóch ruim een half uur noodig had, mocht vervolgens heengaan, rende als een dolle de school uit en naar huis en kwam tenslotte eerst om kwart voor éénen thuis met de pet van een anderen jongen op het hoofd.

Zoo'n ongeluksvogel!

Sluiten